úvodní strana klášter
Klášter

 

 

Klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích na Horní ulici, nyní Neumannova ulice č. 142, byl vybudován z měšťanského domu Filipa Neumanna, který se v roce 1802 usadil v Prachaticích a zřídil si tam živnost punčochářství. Měl 6 dětí: Jana - nyní sv. Jan Nep. Neumann, Václava - oba se stali misionáři - redemptoristy v Americe a 4 dcery. Jedna z nich - Johanka vstoupila v roce 1840 k boromejkám v Praze. Ta po smrti otcově zdědila rodný dům a učinila z něho majetek kongregace, k níž patřila Johanka, řeholním jménem sestra Karolina. Dne 17.10.1860 přijela sestra Karolina s dvěma řeholními sestrami do Prachatic, aby jménem kongregace přeměnila otcovský dům v klášter.
V červnu 1861 byl klášter vysvěcen. Byla zde otevřena dívčí pracovna, kterou vedla sestra - kvalifikovaná učitelka. Roku 1862 začaly sestry na žádost prachatického obyvatelstva vyučovat na místní škole. Řadu let spolupracovalo místní učitelstvo se sestrami. V r. 1880 požádaly sestry o zproštění ze služeb na veřejné škole a zřídily vlastní soukromou dívčí školu, ženskou pracovnu a dětskou opatrovnu. Později dostala škola i právo veřejnosti. S přibýváním tříd bylo nutné zřídit i pensionát. Za války školy i pensionát živořily a kongregace se rozhodla zanechat vyučování a činnost v budovách změnit na charitativní. V roce 1918 přijala do ústavu válečné sirotky. Sirotčinec byl v provozu až do zabrání pohraničí v říjnu 1938, kdy se Prachatice dostaly do území Bayerische Ostmark. V květnu 1939 byl ústav změněn na Zaopatřovací ústav pro věkem pokročilé a nemocné osoby (obložnost asi 100 osob). Chovanci byli vesměs německé národnosti. Po 2. světové válce 1945: sestry něm. národnosti přesídlily do Rakouska, též chovanci. Ústav se nezměnil, byli přijímáni noví přestárlí obyvatelé. V r. 1948 převzala ústav Charita. V únoru 1975 opouštěly nedobrovolně boromejky ústav, ve kterém působily 115 let. Za doby co sloužily sestry v Prachaticích, proměnily světnici, ve které žil v dětství Jan Neumann v malou kapli. V době jeho blahořečení, t.j. za hluboké totality v r. 1963, město Prachatice o této události téměř nic nevědělo. Svatořečení bylo zato slavností. Pavel VI. jej prohlásil za svatého 19.6.1977 (na tento den připadá teď svátek světce). Slavnosti se zúčastnilo na 30 000 Američanů, mnoho Čechů a Slováků z různých zemí. Brzy po revoluci byla na tomto rodném domě odhalena pamětní deska (24.4.1990). Odhalil ji tehdejší českobudějovický biskup Dr. Miloslav Vlk spolu s arcibiskupem Kučerou, Čechem, žijícím v Americe. Dne 21.1.1992 (4.výročí úmrtí M.Vojtěchy!) se sestry do ústavu, rodného domu Neumannova zase vrátily. Sestry sloužily v Domově důchodců přilehlém ke klášteru a dnes působí v Hospici, který byl na tomto místě otevřen 24. září 2005. 

 

více také zde:

Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com