Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HUSINEC, VITĚJOVICE, PRACHATICE, LAŽIŠTĚ, KTIŠ, STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
od 7.4. do 14.4.2024 - 15. týden

NEDĚLE 7.4.2024 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Bohoslužba slova
08:00 kostel sv. Markéty Vitějovice ( volná intence )
09:30 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Mše sv. se zaměřením na děti za naše farnosti.
09:30 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) Bohoslužba slova
11:00 kostel sv. Bartoloměje Ktiš Bohoslužba slova
11:00 kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí ( volná intence )
11:00 Kostel sv. Filipa a Jakuba Frantoly Bohoslužba slova
15:00 Kaple Božího Milosrdenství v Domově Matky Vojtěchy Poutní mše sv.
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za + rodiče Brožů, Řízkých, prarodiče, celé živé i + přátelstvo a DVO
PONDĚLÍ 8.4.2024 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za + Františka Šebelleho a živé a + z toho rodu
ÚTERÝ 9.4.2024 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí Mše sv. NEBUDE
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za Václava Mušku, bratra a rodiče
STŘEDA 10.4.2024 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
ČTVRTEK 11.4.2024 PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za + Václava Klecána a Hanu Bartošovou
18:00 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) ( volná intence )
PÁTEK 12.4.2024 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Za Františka Kůtu a rodiče
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za + Emilii Hrochovou. Následuje Večer chval.
SOBOTA 13.4.2024 SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
18:00 Kaple v Žernovicích Za + Václava Sittra
NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Za rodinu Jelínkovu a Nachlingerovu
08:00 kostel sv. Markéty Vitějovice Bohoslužba slova
09:30 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za naše farnosti
09:30 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) Bohoslužba slova
11:00 Kostel Narození Panny Marie Chroboly Za rodinu Palajovu a Jahodovu
11:00 kostel sv. Bartoloměje Ktiš Bohoslužba slova
11:00 kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí ( volná intence )
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Na poděkování za milost svatého křtu, za obrácení všech lidí a za Boží požehnání pro Květoslavu v den jejích narozenin.
  • Svátost smíření je možno přijmout vždy půl hodiny přede mší svatou.
  • Byly uvedeny do provozu nové webové stránky prachatického farního okruhu. Můžete si stáhnout aplikaci Farnost do kapsy. Mešní intence se budou od nynějška zadávat elektronicky nebo osobně prostřednictvím P. Petra Plášila, Vojtěcha Razimy nebo Stáni Vitoňové.
  • V pátek 12. dubna doprovodí mši sv. v 18.00 hod. v Prachaticích skupina Elaion a po mši svaté bude následovat Večer chval.
  • Při všech mších svatých z neděle 14. dubna se uskuteční sbírka na opravu interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, který byl v pondělí 25. března 2024 postižen požárem.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY