Milí přátelé,

zveme vás na již druhý cyklus online vzdělávacího webináře Lomecká univerzita, tentokrát o různých etických tématech naší doby.

Cílem webináře je přinést kvalitní přednášky na teologická témata až k vám domů!

Cyklus zahrnuje 3 večerní přednášky (60 minut) s prostorem na dotazy (30 minut). K webináři je možné přihlásit se odkudkoliv pomocí odkazu, který obdržíte po přihlášení a zaplacení poplatku. 

 

Časy a témata přednášek:

1. přednáška

neděle 19. 5. 2024 v 19:30

Já a můj život - zdraví, nemoc, medicína v teologicko-etické perspektivě

Čím právě teď žije medicína? Jak se dívá na zdraví a nemoc? Jak být odpovědný?

 

2. přednáška

středa 22. 5. 2024 v 19:30

Já a život kolem mě - vztah člověka k životnímu prostředí (ve světle encykliky Laudato si‘)

Co nového přináší encyklika Laudato si'? Co najdeme v Bibli k otázkám našeho vztahu k přírodě a životnímu prostředí? Co je to integrální ekologie a antroporelacionalita?

 

3. přednáška

neděle 26. 5. 2024 v 19:30

Člověk a zvířata

Existuje křesťanská etika vztahu ke zvířatům? Co k tomu říká Bible? Jaké jsou různé přístupy filosofické etiky ke vztahu ke zvířatům?

 

Přednášejícím je ThLic. Petr Štica, Th.D., který vyučuje etiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Cena kurzu je 300 Kč.

Přihlašování je možné už nyní na www.lomec.cz