Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě, vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých navíc i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný má pak právo na ostatní svátosti.

 

Podmínky pro křest malého dítěte od 0–6 let

  1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
  2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
  3. Před vlastním křtem je třeba účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy záleží na stavu víry rodičů.
  4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Ideálně by měl být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nebližší době přijmout svátost biřmování.
  5. Křest má být v té farnosti, ve které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, je třeba donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
  6. Ideálně se křtí v neděli při mši svaté, ale je možné domluvit i jiný termín.

 

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

  • Viz 1.–5. nahoře
  • Navíc: dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství.

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

 

Podmínky pro křest nad 14 let

  • Sám se musí rozhodnout. Musí věřit v Boha Spasitele a podle víry žít.
  • Roční příprava formou osobních a společných setkání. Křest bývá většinou o Velikonocích.