V roce, kdy si připomínáme dvacáté výročí obnovení této křížové cesty, se spoluprožít utrpení našeho Spasitele vydalo 35 lidí. Terén je obtížný a do konce nedošli všichni, všichni však svým odhodláním a nasazením pomohli Pánu Ježíši nadlehčit Jeho kříž. Na přání pana faráře jsme zůstávali v tichu, a tak mohla být naše modlitba hlubší a usebranější. Modlili jsme se křížovou cestu č. 073 z kancionálu, jednotlivá zastavení předčítal otec Petr spolu s Václavem Eichlerem a rozjímání jsme doprovázeli zpěvem.

Počasí nám přálo, a i když jsme byli panem farářem připraveni
na všechno („Jdeme za každého počasí!“), žádná kalamita se nekonala. Ke kapli sv. Filipa Neri jsme došli suší a nadýchaní svěžího vzduchu.
Před kaplí jsme pořídili společné foto a v kapli zazpívali chvalozpěv
na kříž (v kancionálu č. 317). Zpáteční cestu volil každý podle svého
a skupinka v čele s panem farářem se – také skoro tradičně – na cestě zpět pomodlila slavný růženec. Při něm se na nás romanticky sneslo pár sněhových vloček. Kolik radosti je v praktikované zbožnosti! Přibližuje k Pánu, stmeluje věřící a vnáší světlo do pozemského pachtění.

DEO GRATIAS!

Fotografie:

krizova-cesta-na-patriarch

Křížová cesta na Patriarch

Na Květnou neděli 2024 se konala tradiční pobožnost křížové cesty na Patriarch, letos za účasti 35 lidí.

24.3.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468024_6602edf88c5a3977008643_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468032_6602ee00a761c859920363_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468041_6602ee090d7b3583857966_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468047_6602ee0f01a9d683770631_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468051_6602ee13c4fda441752049_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468062_6602ee1e0c891323141685_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468067_6602ee23807b0192841643_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468073_6602ee296ed93067618163_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468079_6602ee2f5194d545454649_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468087_6602ee377954e738394284_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3487/1004_1711468091_6602ee3bd7458603709699_thumb.jpg