úvodní strana výuka náboženství
 
Výuka náboženství a příprava ke svátostem dětí a mládeže ve školním roce 2020/2021
 

Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na farách. Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole. V případě zájmu o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole. Starší děti a mládež se scházejí ve skupině vrstevníků na faře v Prachaticích, Vimperku a Lhenicích.
 
Každou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9.30 hod tzv. “Dětská mše” s hudebním doprovodem kapely Elaion a scholy dětí.
 
Nabízíme také celoroční předplatné časopisů:
 
  • DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240,-Kč   www.mojeduha.cz
  • IN- dívčí svět – 11ks + 3x dárek 400,-Kč   www.in.cz
    Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190

 

Pro Prachatice, Husinec, Vitějovice
 
Rozvrh hodin nepovinného předmětu Náboženství naleznete od 31. 8. na nástěnce v kostele nebo zde.
Přihlášky na NP Náboženství jsou k vyzvednutí v sakristii, v kostele a ve školách.
Schůzka s rodiči dětí bude v pondělí 7. 9. 2020 od 17.00 hod na faře v Prachaticích.
 
Máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo svátost křtu či další svátosti
v Prachaticích, Vitějovicích  nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky Hanžlové nebo u P. Petra Plášila
do 30. 9. 2020. Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena v říjnu.
 
 
POZVÁNKY AKTUÁLNĚ do kostela sv. Petra a Pavla v Prachaticích:
 
  • Neděle 13. září od 9.30 hod

   mše na zahájení školního roku za všechny pedagogy, žáky a studenty s  žehnáním aktovek 

  • Neděle 20. září od 9.30 hod - křty školních dětí
  • Neděle 4. října od 9.30 hod – Slavnost 1. svatého přijímání  
 
 
Společenství mládeže v Prachaticích
 
Přijměte pozvání na první setkání po prázdninách v pátek 18. září. Začínáme mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla a po ní se přesuneme na faru. Těší se na vás P. Jan Rothschedl, prachatický kaplan
 
 
Diecézní pouť v Českých Budějovicích
 
v nově zrestaurovaném klášteře na Piaristickém náměstí v sobotu 3. října (více na http://prolidi.bcb.cz)
 
 
Setkání u kaple Panny Marie a sv. Trojice ve Vitějovicích
 
v neděli 11. října od 15.00 hod - pobožnost s následným programem pro rodiny (vuřty s sebou).
 
 
Setkání v Osekách u kaple Panny Marie v úterý 13. října - od 16.30 hod pobožnost,  poté setkání a hry pro děti

 

 
 


Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com