úvodní strana kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny

Filiální kostel sv. Anny na Libínském Sedle náleží době pozdní gotiky. Pro slabost zdí prasklo gotické klenutí sakristie roku 1732 a muselo být sneseno. Přitom okna a dveře byla zvětšena, okno za hlavním oltářem zazděno, zeď lodi zvýšena a rákosovým stropem přikryta. Téhož roku udeřil hrom do věže, způsobil asi 20 děr do kostela, odkryl jednu stran u věže prejzy kryté, což když se roku 1800 opakovalo, prejzy byly sundány a krov jeho byl jako na ostatním kostele přikryt. Také v okénku věže nalézáme v cihlách vryty letopočty 1733,1752,1754,1899. Presbytář o dvou polích, třemi stranami osmihranu zakončená, sklenutá je do žeber, které se opírají o konzoly jednoduchých tvarů hrotových. Svorníky jsou nepatrné a krášleny růžicemi, obvyklou pětilistou a šesti dílnou geometrickou. Nároží presbytáře jsou zesílena mohutnými opěrnými pilíři bez ústupku. Triumfální oblouk do ostrého oblouku sklenutý, je bez profilu.
Loď má rákosový strop, vestavěný hudební kůr spočívá na dvou zděných sloupech a je podklenut. Před jižním vchodem stávala kopka, která byla zvýšena v mírně vysokou věž, mansardovým jehlancem krytou. Také vchod na kůr a dále do věže,který původně vedl zvenčí, byl přestavěn. V lodi připomínají gotickou dobu dvojí kamenná ostění okosená, v presbytáři je jednoduché gotické sanktuárium s kovanou železnou mříží, také vedou odtud staré, plecem pobyté dveře, s kamenným okoseným ostěním do sakristie. Presbytář měří 6 metrů délky, 5,5m šířky, loď 9,3m délky a 8,3m šířky. Barokní varhany, z Korkusovy Huti sem přenesené, byly zakoupeny roku 1865. Přibližně r. 1955 byly Čeňkem Šípem rozmontovány a odvezeny. Varhanní doprovod je nyní zajišťován harmoniem.

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com