Panno Maria Chrobolská, v sobotu 4. května 2024 vstoupil biskup Vlastimil Kročil potřetí za dobu své biskupské služby do vlídného příšeří Tvého chrámu, tentokrát aby se pomodlil růženec a mariánské litanie a slavil mši svatou ke Tvé cti při setkání prachatického vikariátu v rámci Roku modlitby. „Svatý Jan Nepomuk Neumann tady měl své první kázání,“ řekl otec biskup Vlastimil v úvodu své homilie. „On přišel tam, kde cítil podporu a ochranu naší Matky Panny Marie.“

Panno Maria, prožíváme teď Tvůj měsíc a otec biskup ve své promluvě rozjímal o Tobě jako o Prostřednici všech milostí. Ty jsi darovala světu Ježíše Krista a tím jsi nám nepřímo zprostředkovala i všechny milosti, které od Něj dostáváme. Díky Tvému ANO archandělu Gabrielovi přišel na svět jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který vydal sám sebe jako výkupné za nás za všechny. My se nemůžeme zachránit svými lidskými skutky, i kdyby byly jakkoli dokonalé, protože musíme přejít přes pána tohoto světa, který nad námi získal moc a který si dělá nárok na všechno, co je stvořené. A pána tohoto světa přemůžeme jedině s Ježíšem Kristem.

Kardinál Charles Journet napsal, že Bůh mohl stvořit svět jen ze své božské přirozenosti, ovšem pak by byl sice Pánem a Stvořitelem, ale nemohl by být naším přítelem, protože, jak pravil Aristoteles, přátelství předpokládá určitou rovnost. Bůh však chce, abychom se s Ním důvěrně stýkali a přátelsky s Ním rozmlouvali, a to je možné jen díky Ježíši Kristu. On se musel nejprve narodit z člověka, z Tebe, Panno Maria, aby byl stejný jako my. Díky Němu se můžeme dotýkat milosti Boží, On proniká celé naše bytí a uschopňuje nás k tomu, abychom pozvedali svého ducha k Němu a pronikli až do nebeské slávy.

Panno Maria, Ty jsi spojena se svým Synem tak, jako nikdo z lidí. Za Tebou jako jedinou, která mu může pomoci, přichází svatý Petr v zoufalství nad tím, že zapřel Pána. Pokleká před Tebou a prosí Tě o odpuštění. Získává zpět pokoj srdce a vrací se do Boží milosti. I Jidáš zhřešil, když Pána Ježíše zradil, a touží po odpuštění, ale nezná jiný prostředek než peníze a jejich vrácení mu pokoj do srdce nevrátí. Bůh je ve své veliké lásce stědrým dárcem a dává svému slunci i dešti padat na dobré a zlé. V nebeském království to ale bude jinak. Tam bude zářit světlo z našeho nitra, a když ho nebudeme mít, nebudeme tam moci zůstat. Panno Maria, prosíme Tě, vypros nám sílu, abychom nechali zářit ze svého nitra Ježíše Krista, aby ozařoval náš životní prostor.

Panno Maria, Prostřednice všech milostí, Ty nás budeš chránit, když o to budeme stát, a nedopustíš, abychom po svém pádu zůstali ležet. Prosíme Tě, stůj při nás v každém okamžiku našeho života. Ó Maria, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, věříme, že nám pomůžeš a že s Tvou pomocí zvítězíme, budeme-li se jen Tobě odporoučet. Panno Maria, dej, abychom v čase pokušení nikdy neopomněli Tebe vzývat a tak abychom nezahynuli navěky. Proto pokorně prosíme o milost, abychom ve všech útocích zlého a ve všech pokušeních hledali u Tebe vždy pomoc a Tebe vždycky vzývali. Maria, pomoz nám, abychom nikdy neztratili víru v Boha, abychom na Tvou přímluvu mohli jednou vejít do Jeho věčného království. Ó Maria, bez prvotního hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme! Amen.

Přeplněný chrobolský kostelíček překypoval štěstím, k němuž přispěla i přítomnost dětí z vikariátní pouti rodin, a radostí z hudebního doprovodu mše svaté v podání prachatické křesťanské skupiny ELAION. Štěstím překypoval i vikář prachatického vikariátu P. Petr Plášil, na jehož bedrech spočívala organizace setkání, všichni přítomní kněží a jáhen a také obětavý a své službě ze srdce oddaný chrobolský kostelník Petr Juhaňák, který spolu s místními občany chrám ke slavnostní události připravil. Vděční za požehnané pozdní odpoledne byli i všichni ostatní, kteří jakkoli při přípravě a průběhu události pomáhali, i samotní poutníci. Poděkování patří též manželům Vagnerovým, kteří postoupili svou budovu bývalé fary v sousedství kostela následnému pohoštění.

Biskup Vlastimil Kročil navštívil v závěru pouti lesní kapli Panny Marie Lurdské a pomodlil se tam zejména za mír ve světě.

Fotogalerie je zde: <

rok-modlitby---vikariatni-poutni-setkani-v-chrobolech

Rok modlitby - vikariátní poutní setkání v Chrobolech

Růženec a mariánské litanie se s prachatickým vikariátem i poutníky odjinud pomodlil a mši svatou celebroval Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

4.5.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287475_663d35b385382861575385_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287478_663d35b67842e009683684_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287472_663d35b0e7fc0464537576_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287472_663d35b0c452e211709607_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287478_663d35b638fb4775660108_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287478_663d35b6eee87965355539_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287477_663d35b531f05792083519_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287473_663d35b134ef6623952473_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287479_663d35b758ed4900462623_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287473_663d35b1b9a2c519872561_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287477_663d35b581cbc482062690_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287474_663d35b268dff036379790_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287477_663d35b549940554680870_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287479_663d35b718efb101595905_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287476_663d35b47a95e591865737_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287474_663d35b2f0006205533174_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287479_663d35b7cb6a4133371102_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287474_663d35b24ea97666893331_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287476_663d35b43dabe002925012_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287480_663d35b818b00226451833_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287479_663d35b7893dc838209211_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287476_663d35b497ff6527970538_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287478_663d35b65e2d0284651102_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287473_663d35b1153f9106911133_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287477_663d35b56407d700607055_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/3909/1004_1715287476_663d35b455b9c762763131_thumb.jpg
>