Tisk
Pro všechny farnosti
Pondělí, 16 Březen 2020 18:53

 

Oznámení k omezení pohybu

 

Bratři a sestry v Kristu našem Pánu, milí farníci,
 
po velmi krátké době se na Vás opět obracím. Všichni dobře víme, že vláda v reakci na šířící se pandemii koronaviru zpřísnila pravidla pro volný pohyb osob. Z tohoto důvodu musíme na několik dní (do příštího pondělí) přerušit nabídku duchovního programu na faře v Prachaticích, kterou jsem Vám dříve poslal (adorace a svátost smíření).
Pokud by to bylo opravdu nutné, určitě je možné se na nás kněze obrátit a my Vám posloužíme svatou zpovědí či svátostí pomazání nemocných. Pokud to však nezbytně nutné není, s ohledem na své i naše zdraví to, prosím, odložte.
 
Zůstaňte v těchto dnech, podle možnosti, co nejvíce doma a vycházejte jen v případě naprosto neodkladných záležitostí. Týká se to především Vás starších, kteří patříte mezi nejohroženější novou infekcí.
 
Modleme se, prosím, v rodinách i v soukromí a zvláště se spojme se všemi křesťany na celém světě v modlitbě ve 20.00 hodin. Modleme se modlitbu svatého růžence, připojme loretánské litanie a třeba ještě další modlitby.
 
Věřte mi, že se nejen těším, až tato epidemie skončí, ale že se snad ještě více těším, až se s Vámi budu moci opět setkat, především při společné farní mši svaté.
 
Nyní musíme být především trpěliví, ohleduplní, v případě potřeby ochotní pomoci a musíme být v těchto dnech lidmi opravdové modlitby.
Přemýšlejme také nad tím, co chce náš Pán touto situací říci světu i nám osobně.
 
Přeji Vám všem hodně síly, Božího požehnání a pevné zdraví pro Vás i všechny Vaše milované.
 
P. Petr Plášil

 

Manuál pro domácí bohoslužbu na stránkách PASTORACE.CZ:

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu