Tisk
Pro všechny farnosti
Sobota, 14 Březen 2020 21:08

 

Sdělení P. Petra k mimořádné situaci

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,

 
jistě sledujete složitou situaci kolem šíření koronaviru a reakce naší vlády na pandemii, kterou působí.
Dotýká se to i našeho křesťanského života. V reakci na nouzový stav vydala prohlášení nejprve ČBK.
Náš diecézní biskup Vlastimil Kročil pak vydal Nařízení..., které najdete také mezi těmito aktuálními
články našich webových stránek. Z něho vyplývá, že se od dnešního dne až do odvolání v naší diecézi
ruší všechny veřejné bohoslužby včetně pobožností.
 
Velmi nepříjemné je, že nouzový stav má platit i přes velikonoční svátky(do 12.4.).
S největší pravděpodobností nebude možné slavit ani ty.
 
Připojuji se k přání biskupa, abychom se více modlili soukromě a v rodinách a abychom se všichni spojili
ve společné modlitbě každý den ve 20.00 hodin.
 
S P. Rafaelem budeme na faře k dispozici ke svátosti smíření a v nejbližší době Vám také oznámíme
možnosti soukromé modlitby před Nejsvětější svátostí v kapli na faře v Prachaticích a termíny ke zpovědi.
 
Pokud můžete, oznamte zrušení bohoslužeb také svým blízkým a přátelům.
 
Vyprošuji Vám všem Boží požehnání a přeji pevné zdraví a nervy.
 
P. Petr Plášil