Tisk
pro děti a rodiny

 

Nový školní rok 2022/2023

 

V novém školním roce se budeme rádi věnovat vašim dětem a mládeži při pravidelných setkáních v náboženství. Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na farách. Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole nebo vytisknout zde (DOC). V případě zájmu o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole. V případě nutnosti počítáme s online výukou.

 

Zveme také starší děti a mládež ke společným setkáním ve skupině vrstevníků na faře v Prachaticích, Vimperku, Lhenicích.V rámci diecéze se můžete obracet na P. Rafaela Kacu (731 056 654), ředitele Diecézního centra mlédeže i DCžM Ktiš a na koordinátora projektů mládeže Dana Turka 731 402 826.
 
Každou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9.30 hod tzv. “Dětská mše” s hudebním doprovodem kapely Elaion a scholy dětí
 
Prosíme o podporu kvalitních křesťanských časopisů pro děti a mládež zakoupením předplatného nebo zasláním daru redakci jednotlivých periodik.
 
 
Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190
 
I v novém školním roce bychom se rádi věnovali vašim  dětem (školního věku) a připravili je na první přijetí svátostí. Přihlaste se u katechetky Lenky Hanžlové nebo u P. Petra Plášila (388 312 158)
do 25. 9. 2022. Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena od října.
 
 
ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ pro Prachatice, Husinec a Vitějovice:    PDF  DOC