úvodní strana aktuální informace
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Sobota, 23 Leden 2021 18:48

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Tříkrálová sbírka 2021

 

Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a pomohli tak lidem v nouzi a též všem, kteří i přes mnohá úskalí vyšli do terénu a všem obchodům, lékárnám a institucím, kde mohla být tříkrálová pokladnička umístěna. Přispět do kasiček bylo možné do 24. ledna 2021. Pomocí online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021 zde

 

          

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Dopis z fary z 18. 1. 2021

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
po delší době se na Vás opět obracím dopisem, ve kterém bych Vás rád informoval o novinkách týkajících se našeho kostela sv. Jakuba v Prachaticích.
 
Celá rekonstrukce je těsně před dokončením. Před několika dny byl přivezen a instalován nový kamenný oltář, ambon a další nové bohoslužebné vybavení kostela. Stěhování byla velmi náročná operace vzhledem ke hmotnosti oltáře a křehkosti kamene, z něhož je vyroben. Naštěstí vše dobře dopadlo a oltář o hmotnosti přesahující tři tuny je bez poškození na svém místě. Stejně tak i tunový ambon a další kamenné prvky.
 
Zbývá ještě nainstalovat ozvučovací zařízení a dokončit menší elektroinstalační a truhlářské práce. 
 
Z důvodu protiepidemických opatření zatím není možné otevřít kostel slavnostní bohoslužbou se svěcením nového oltáře, ambonu a sedes. Dohodli jsme se proto s panem biskupem Vlastimilem Kročilem, že kostel bude otevřen bez slavnostního zahájení. Bude přístupný veřejnosti pro soukromou návštěvu a budou se zde konat bohoslužby, které nebudou slouženy na novém vybavení, ale na provizorním stole a čtecím pultu. Se slavnostním svěcením počkáme na uvolnění hygienických opatření. Bude to také vhodnější z důvodu současného chladného počasí.
 
Obrátil bych se na vás také s dvěma prosbami. 
 
Před otevřením kostela je potřeba ještě provést závěrečný úklid, který vzhledem k tomu, že se uklízelo průběžně, nebude až tak náročný. Pokud byste byli ochotni se úklidu zúčastnit, ozvěte se, prosím, mně nebo pastorační asistentce Stanislavě Vitoňové tel.: 606 627 636. Ideální by bylo, kdybyste se přihlásili jako skupinka známých a domluvili si čas, který Vám bude vyhovovat. První taková úklidová brigáda se bude konat ve čtvrtek 21. 1. od 14.00 hodin.
 
Další prosba se týká financí. Přestože velká většina nákladů rekonstrukce kostela byla hrazena z evropských dotací prostřednictví programu IROP (cca 28 mil. Kč), daru biskupství českobudějovického (4 300 000 Kč) a příspěvku města Prachatice (690 000 Kč), vyskytlo se během oprav mnoho nákladů, které musely být hrazeny z farních peněz. Byly to většinou menší částky, kterých však bylo velmi mnoho a dělají nakonec dohromady několik set tisíc korun. Navíc se naskytla možnost vyměnit na faře okna za finanční podpory programu Regenerace, ve kterém je ale poměrně vysoká 40% spoluúčast vlastníka. Kdo faru znáte tak víte, jak katastrofální stav mnohých oken je. I tato akce je již zaplacena, a okna budou během několika nejbližších týdnů osazena. (Několik prvních kousků je už na svém místě). Naštěstí jsme to vše dokázali vždy nějak zaplatit a to bez jakýchkoli půjček. 
Protože je potřeba ještě nějaké další věci pořídit a také doplnit finanční rezervy, obracím se na Vás se žádostí a prosbou o finanční příspěvek. 
Pokud se rozhodnete přispět, můžete tak učinit v hotovosti nebo můžete peníze poslat na účet prachatické farnosti číslo: 660 097 389/0800. V obou případech vyhotovíme smlouvu o daru, kterou můžete dát do svého daňového základu a 15% z darované částky Vám bude státem vráceno. Do darovací smlouvy se uvádí jméno dárce a jeho bydliště (sídlo společnosti). To domluvíte se Stanislavou, která bude smlouvy připravovat. Přispět mohou fyzické i právnické osoby.
 
Dopředu Vám děkuji za Vaše dary a příspěvky a mohu Vám přislíbit, že každý dárce dostane  malý ale hodnotný dárek. Velice děkuji Vám, kteří jste v průběhu loňského roku již finančně přispěli. Opravdu to pomohlo!
 
Podobně jako vy se už nemohu dočkat chvíle, kdy kostel sv. Jakuba konečně otevřeme a budeme se v něm moci scházet ke společným bohoslužbám, i když z počátku to stále bude za hygienických opatření, na která jsme zvyklí z kostela sv. Petra a Pavla.
O konkrétním termínu otevření Vás budu samozřejmě včas informovat.
 
Přeji Vám pěkné a požehnané dny a vyprošuji pevné zdraví
P. Petr
 
 
 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny

Tři králové - tajemství betlémských mudrců

 

Jak to bylo s králi, kteří přinesli Ježíškovi dary? Byli opravdu tři? A jak k němu trefili? Pojďme se nato děti podívat:

Tři králové.pdf

 

 

 

 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny

Radost Vánoc

 

Milé děti, v přiloženém souboru, který pro vás připravila Markéta Grillová, se můžete dozvědět, co všechno nám může v době vánoční dělat radost, jaké jsou vánoční zvyky, a hlavně - proč vlastně Vánoce slavíme?

Radost Vánoc.docx

 

 

 
 
Výuka náboženství a příprava ke svátostem dětí a mládeže ve školním roce 2020/2021
 

Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na farách.
Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží, ve škole nebo vytisknout z odkazu níže. V případě zájmu
o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole. Starší děti a mládež
se scházejí ve skupině vrstevníků na faře v Prachaticích, Vimperku a Lhenicích.
 
Každou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9:30 hod. tzv. “Dětská mše” s hudebním doprovodem kapely Elaion a scholy dětí.
 
Nyní probíhá výuka distančně. Informace u katechetky Lenky (tel. 603 859 190).
 

 

 


 
 
Nabízíme také celoroční předplatné časopisů:
 
  • DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240,-Kč   www.mojeduha.cz
  • IN- dívčí svět – 11ks + 3x dárek 400,-Kč   www.in.cz
    Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190

 

Dětský chrámový sbor v Prachaticích - více informací zde

 

 

 
 
PDF Tisk Email
Prachatice

 

Otevření kostela sv. Jakuba v Prachaticích je prozatím odloženo na neurčito.

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Přijímání eucharistie v době pandemie

 

Jak přistupovat ke svatému přijímání na ruku, aby mohla být při tomto posvátném úkonu zachována i náležitá úcta?

naleznete zde: Přijímání eucharistie v době pandemie.pdf    vypracoval Mgr. Jan Kotas, rektor pražského semináře

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Středa, 29 Prosinec 2021 00:00

 

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

 

pro dospělé     |     pro rodinu s dětmi     |     pro jednotlivce

 

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

 

Připravilo Pastorační středisko Arcibiskupství pražského.

 

 

 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny
Čtvrtek, 30 Prosinec 2021 00:00


Milé rodiny,


pro deštivé dny velikonoční doby film ZDE:

 

                                        - klikněte pro zobrazení -
 

V modlitbě na vás všechny myslím.

katechetka Lenka Hanžlová

 

 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny
Pátek, 31 Prosinec 2021 00:00
 
S Marií k letnicím
 
Milé děti, milé rodiny,
prožíváme měsíc květen, měsíc věnovaný mamince Boží - Panně Marii. Přijměte pozvání k cestě s ní,
k jejímu Synu Ježíši a společně se připravme na svátek letnic.
 
Přeji obohacující putování a v modlitbě na vás všechny myslím.
katechetka Lenka Hanžlová
 

 

 

 


Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com