úvodní strana aktuální informace
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Neděle, 29 Listopad 2020 18:50

 

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
 
Dopis z fary z 2. 12. 2020
 
Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
chtěl bych Vás upozornit na několik novinek v programu na nejbližší dny. 
 
V pátek 4. 12. vám budeme od 18.00 do 19.00 s kaplanem Janem k dispozici ke svátosti smíření na prachatické faře. Předpokládám, že tomu tak bude i o následujících pátcích. Svátost můžete samozřejmě přijmout i nadále v kostele sv. Petra a Pavla před nebo po mši svaté a samozřejmě také přede mší v ostatních kostelech.
 
Adventní duchovní program nám obohatí sobotní roráty, které budeme sloužit v kostele sv. Petra a Pavla od 8.30 hodin. Budou slouženy 5.,12. a 19. prosince a zpěvem staročeských rorátů je obohatí jako každoročně sestry boromejky.
 
V neděli 6. 12. budeme mít dětskou mši svatou a to hned dvakrát. Budeme ji sloužit v 10.00 a v 11.00 hodin. Svou návštěvou nás možná poctí i sám biskup svatý Mikuláš. Podobně jako o předcházejících nedělích je potřeba si na všechny nedělní mše sv. v Prachaticích rezervovat místo. 
 
Podrobný program na všechny dny a pro všechny farnosti najdete na webových stránkách prachatické farnosti.
 
Požádala mě Liduška Turková, zda bych nerozeslal adventní kalendář, který vytvořila. S radostí ho přikládám.
 
Přeji Vám pěkné a duchovně užitečné prožití doby adventní a zdraví ať Vám slouží
 
P. Petr
 
 
 
 
 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny
Úterý, 01 Prosinec 2020 21:51

 

Procházka adventem

 

Milé děti,

pod odkazem níže si můžete projít obdobím adventního času, který nás nyní provází až do... to určitě víte a moc se těšíte :-) Na závěr procházky vás opět čeká, podobně jako u Dušičkové stezky, vědomostní kvíz. Správné odpovědi pošlete katechetce Lence, která už se na ně těší - její email je: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Procházku adventem pro vás připravila katechetka Markéta Grillová.

 

Procházka adventem.pdf

 

 
 
 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Středa, 02 Prosinec 2020 20:38

 

Pozvánka na 4 ADVENTNÍ MEETINGY

 

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem. 
 
Každou adventní neděli se vytvoří živé společenství mladých lidí, kteří budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom aktivně zapojit do programu. Program bude tvořen modlitbou, duchovním slovem, zamyšlením, chválami, diskuzí, svědectvím či přímluvami
 
Zapojit se může kdokoliv. Celá rodina, mládežnické společenství či  jednotlivci. U nás neexistují hranice. Všichni jsme Boží děti. Myslíme, že je důležité trávit čas s Bohem a s důvěrou mu předložit všechny naše radosti, sny, touhy a přání, ale také naše vnitřní zápasy, pády a trápení. A čím více jsme  ve spojení s Kristem, tím více Kristus proměňuje naše životy. Tím více žijeme. ,,Nežiju už já - Kristus žije ve mně! (Gal 2,20)
 
Adventní duchovní obnovou zúčastněné povede k zamyšlení jáhen Jiří Dyčka, kněz Marek Orko Vácha, kaplan pro mládež v Karlovarském kraji Marek Bonaventura Hric nebo Jan Poláčik z brněnského společenství Brno Worship. 
 
Programem vás provedou Kateřina Odvodyová a Albín Augustín Balát. Důležitou součástí tohoto programu budou také chvály, které povedou mladí lidé z různých společenství.
 
Účast na této akci je zdarma a je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který naleznete zde: https://forms.gle/67vmWAmJG5raeRUK8. Následně vám na email budou zaslány informace k celému průběhu projektu. Informace o tomto projektu naleznete na webu signálů nebo facebooku.
 
Na Facebooku je také možné tuto neděli sledovat živě P. Marka Orko Váchu.
 
 
 
 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Přijímání eucharistie v době pandemie

 

Jak přistupovat ke svatému přijímání na ruku, aby mohla být při tomto posvátném úkonu zachována i náležitá úcta?

naleznete zde: Přijímání eucharistie v době pandemie.pdf    vypracoval Mgr. Jan Kotas, rektor pražského semináře

 

 

 
PDF Tisk Email
Prachatice

 

Otevření kostela sv. Jakuba v Prachaticích je prozatím odloženo na neurčito.

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Dopis z fary z 21. 11. 2020
 
 
Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
dnes bych chtěl jenom velmi krátce upozornit na dvě změny oproti předcházejícím dnům.
 
Od pondělí se stupeň systému PES snižuje na čtvrtý. Tento stupeň nám umožňuje, aby se bohoslužeb účastnilo dvacet lidí. Není to výrazná změna, ale přeci jen nás bude moci být na mši svaté o pět více.
 
Praxe ukázala, že bude lepší, když všednodenní mše svaté v Prachaticích budou začínat v 16.00 hodin. Tato změna začne platit od pondělí 23. listopadu.
 
Ostatní program bude beze změny a bude ohlášen při nedělních bohoslužbách, které začínáme již dnes večer ve venkovských farnostech našeho farního okruhu, a bude zveřejněn také na webových stránkách.
 
Přeji Vám vše dobré, vyprošuji Boží požehnání a těším se na setkání s Vámi 
 
P. Petr
 

 

 
PDF Tisk Email
Libínské Sedlo

 

Advent v kostele sv. Anny na Libínském Sedle

 

Milí sousedé, milí přátelé,
 
adventní čas se už blíží. Bude zcela jiný, než jsme zvyklí. Nebude to letos o koncertech a sousedském setkávání a zpívání v kostele. Víc při sobě drží rodiny, chodíte společně nebo sami na procházky do přírody. Libínské Sedlo, které je často cílem procházek obyvatel Prachatic, bohužel nenabízí v současnosti žádnou možnost občerstvení. Nabídne vám však v tento sváteční čas možnost individuálně vstoupit do kostela, chvíli se posadit, jen tak rozjímat, nebo si jen tak pro radost sami zazpívat. Občané Libínského Sedla - nejen pro sebe, ale i pro vás - kostel vyzdobili a bude otevřen každou adventní neděli od 11,00 hod. do 17,00 hod.
 
Jménem Osadního výboru přeji všem hodně zdraví a krásný adventní čas.
 
Eliška Weysserová

 

 

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie

 

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitba je zde:

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/31133_31133/20201120-prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska-fin.pdf

 

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Úterý, 29 Prosinec 2020 17:00

 

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

 

pro dospělé     |     pro rodinu s dětmi     |     pro jednotlivce

 

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

 

- připravilo Pastorační středisko Arcibiskupství pražského -

 

 

 
 
Výuka náboženství a příprava ke svátostem dětí a mládeže ve školním roce 2020/2021
 

Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na farách.
Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží, ve škole nebo vytisknout z odkazu níže. V případě zájmu
o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole. Starší děti a mládež
se scházejí ve skupině vrstevníků na faře v Prachaticích, Vimperku a Lhenicích.
 
Každou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9:30 hod. tzv. “Dětská mše” s hudebním doprovodem kapely Elaion a scholy dětí.
 
Nyní probíhá výuka distančně. Informace u katechetky Lenky (tel. 603 859 190).
 

 

 


 
 
Nabízíme také celoroční předplatné časopisů:
 
  • DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240,-Kč   www.mojeduha.cz
  • IN- dívčí svět – 11ks + 3x dárek 400,-Kč   www.in.cz
    Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190

 

Dětský chrámový sbor v Prachaticích - více informací zde

 

 

 
 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny
Úterý, 29 Prosinec 2020 20:05

 

 

 

 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny

 

Dušičková stezka

 

Milé děti, pojďte se vydat na dušičkovou stezku! 

Nejdříve si vytiskněte pracovní list a poté spusťte odkaz Dušičková stezka. Dozvíte se na ní, co ještě určitě nevíte. Nezapomeňte splnit závěrečný úkol.

Stezku pro vás připravila katechetka Markéta. Tak tedy, jdeme nato:

 

 

PRACOVNÍ LIST (DOCX)          Dušičková stezka (DOCX)

 

 

 

 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny
Středa, 30 Prosinec 2020 00:00


Milé rodiny,


pro deštivé dny velikonoční doby film ZDE:

 

                                        - klikněte pro zobrazení -
 

V modlitbě na vás všechny myslím.

katechetka Lenka Hanžlová

 

 
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny
Čtvrtek, 31 Prosinec 2020 00:00
 
S Marií k letnicím
 
Milé děti, milé rodiny,
prožíváme měsíc květen, měsíc věnovaný mamince Boží - Panně Marii. Přijměte pozvání k cestě s ní,
k jejímu Synu Ježíši a společně se připravme na svátek letnic.
 
Přeji obohacující putování a v modlitbě na vás všechny myslím.
katechetka Lenka Hanžlová
 

 

 

 


Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com