úvodní strana aktuální informace Pro všechny farnosti
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Sobota, 28 Leden 2023 21:02

 

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Čtvrtek, 30 Březen 2023 00:00

 

Celosvětové setkání mládeže Lisabon

 

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním mládeže s papežem. Toto setkání, které je organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky i jiných vyznání.

 

  Hlavní stránky za Českou republiku:

  https://www.svetovednymladeze.cz

 

  Stránky Pastoračního střediska biskupství:

  https://prolidi.bcb.cz/cs/sdm-lisabon-2023

  zde je i odkaz na předběžnou přihlášku

 

 

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

 

Dne 31. prosince 2022 v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI.

 

 
 
Životopis emeritního papeže Benedikta XVI.
 
Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu, 16. dubna 1927, v bavorském Marktl am Inn jen několik kilometrů od rakouských hranic jako třetí a nejmladší dítě Josepha a Marie Ratzingerových. Dětství a dospívání prožil v německém městečku Traunstein, asi 20 km od Salzburku. Ke konci druhé světové války byl povolán do služby protiletecké obrany a později byl zařazen do výcviku v pozemních jednotkách. Z armády ovšem dezertoval a nějakou dobu strávil v americkém zajetí. Záhy po skončení války vstoupil spolu se svým starším bratrem Georgem do semináře a mezi lety 1946 a 1951 studoval ve Freisingu a Mnichově teologii a filozofii. 29. června 1951 přijal kněžské svěcení a začal vyučovat. Nejdříve dogmatickou a fundamentální teologii ve Freisingu, později i na dalších univerzitách: v Bonnu, Münsteru, Tübingenu a Řezně. V roce 1953 se stal doktorem filozofie s dizertací o učení sv. Augustina o církvi, čtyři roky později se pak habilitoval díky práci Teologie dějin podle sv. Bonaventury. V letech 1962-5 se účastnil II. Vatikánského koncilu coby teologický poradce tehdejšího kolínského arcibiskupa, patřil zde mezi mladé reformní teology. Závěry koncilu po celý život obhajoval proti jeho kritikům. Mezi myslitele, kteří měli na Josepha Ratzingera vliv či patřili k jeho učitelům, patří Romano Guardini, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar či Hans Küng.
 
Joseph Razinger byl jedním ze zakladatelů mezinárodního teologického časopisu Communio, který vznikl v roce 1972 a vychází v mnoha jazycích dodnes. Sám patřil mezi jeho nejplodnější přispěvatele. V roce 1977 jej papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupem Mnichova a Freisingu  a ještě téhož roku také kardinálem. Ratzingerovi tehdy bylo pouhých 50 let. Napřesrok se účastnil dvou konkláve, z nichž vzešel papež Jan Pavel I., a o měsíc později jeho nástupce Jan Pavel II. Ten ho díky jeho velké teologické erudici vybral v roce 1981 do čela vatikánské Kongregace pro nauku víry a jmenoval ho také předsedou Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Kvůli svému vatikánskému působení se Joseph Ratzinger následující rok vzdal vedení mnichovské arcidiecéze a stal se jedním z nejbližších papežových spolupracovníků. Od roku 1986 byl po šest let v čele Komise pro přípravu Katechismu katolické církve, jenž je oficiálním systematickým souhrnem katolické nauky. Jan Pavel II. ho v roce 2002 také jmenoval děkanem kardinálského kolegia, čímž stanul v čele kardinálů celé katolické církve. 
 
Když se po smrti Jana Pavla II. stal 19. dubna 2005 papežem, bylo mu 78 let. Své papežské jméno si zvolil podle zakladatele mnišského řádu Benedikta z Nursie a papeže Benedikta XV., který stál v čele církve během bouřlivých časů 1. světové války. Jeho papežským heslem se stalo Cooperatores veritatis (Spolupracovníci pravdy), které si zvolil už jako arcibiskup. Během osmi let svého papežství navštívil 24 zemí na pěti kontinentech, včetně České republiky, kam zavítal ve dnech 26.-28. září 2009. Své rozhodnutí vzdát se papežského úřadu kvůli ubývajícím fyzickým silám oznámil 11. února 2013 a k 28. únoru téhož roku pak skutečně odstoupil. Ve Vatikánu i však zůstal i nadále, uchýlil se do ústraní bývalého kláštera Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách a církev podporoval svými modlitbami.
 
 
Prosíme za zemřelého papeže Benedikta XVI.: Děkujeme Ti, Bože, za život a dílo papeže Benedikta
 
a prosíme Tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy
 
prohloubili svůj vztah k Tobě a upevnili víru v Tebe.
 
 
 
 
 
 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Diecéze se loučí s otcem Janem

 

Otec Jan vždycky rád vyprávěl příběhy a nyní je středem jednoho z nich,“ řekl bývalý prachatický kaplan Dominik Ettler (nyní br. Benedikt O.Cist.). P. Jan Janoušek zemřel stejně netypicky, jak žil. Pán života a smrti si ho povolal o slavnosti svatého Mikuláše, patrona českobudějovické diecéze, krátce po jeho instalaci do funkce čestného kanovníka Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Dá se říci, že otec Jan přešel z pozemské hostiny přímo na hostinu nebeskou. Své povolání ke kněžství nemohl o. Jan realizovat za totality, vystudoval tedy Vysokou školu veterinární v Brně, obor hygiena potravin a pracoval jako vedoucí výroby v Západočeských mlékárnách n. p. Klatovy. S pádem železné opony nastoupil do konviktu v Litoměřicích a stal se jakýmsi tátou svých mnohem mladších spolužáků. Ze 74 seminaristů byl tehdy 55letý otec Jan nejstarší a 18letý Mons. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze, nejmladší. 30. června 2001 byl vysvěcen na kněze a od 10. srpna 2001 spravoval farnosti Čkyně, Bohumilice a Lštění, později i Dobrš a Vacov.
 
Pater Jan byl člověk pracovitý, činorodý, přímý a velice pokorný a čas, po který mu Pán svěřil svou vinici, využil beze zbytku. Do konce života naplno sloužil Bohu, kterého miloval, a skrze Něj miloval své stádce. „Petře, ještě to se mnou vydrž, chtěl bych tak dlouho sloužit, jak Pán Bůh dá,“ říkal poslední rok téměř na každé vikariátce prachatickému vikáři P. Plášilovi. Cítil, že mu ubývají síly, a když den před smrtí diktoval vikariátní referentce plán svých vánočních bohoslužeb, jakoby provinile pravil, že letos zvládne už jen jednu půlnoční mši svatou. Téměř do konce života slavil v neděli tři mše svaté. Před tou třetí ve Vacově sedl unaveně v sakristii, měl různé bolesti. Pak přistoupil k oltáři a zmocnil se ho Duch svatý. Otec se napřímil a při kázání hřímal na celý kostel.
 
Otec Jan své jmenování kanovníkem nečekal a byl za něj hluboce vděčný. Stále děkoval. Všem a za všechno, i za drobnosti. I před svou smrtí všechny přítomné obešel, poděkoval jim a rozloučil se s nimi. A za chvilku si ho Pán vzal k sobě. Podle nádherného výrazu ve tváři zemřelého si pro něj možná přišla sama Panna Maria. Smál se jako dítě, které vidí něco nádherného. Jaký život, takový skon. „Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána.“ (Mt 25,23)
 
V sobotu 17. prosince 2022 se s otcem Janem loučila celá diecéze. Přeplněné kostely ve Vacově i jeho rodném městě Velharticích hovoří za vše. Otec Jan byl uložen do kněžského hrobu ve Velharticích. Otče Jene, děkujeme za Tebe Pánu Bohu. Jsi pro nás velikým vzorem a posilou. Budeme na Tebe pamatovat v modlitbě. Prosíme Tě, přimlouvej se za nás v nebi.
Stanislava Vitoňová
 
 
 
17. 12. 2022    foto Stanislava Vitoňová, Člověk a Víra
 
 
 
 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pátek, 22 Prosinec 2023 00:00

 

Služebník Boží Josef Hlouch

 

Při příležitosti 120 let od narození, 100 let od vstupu do semináře, 75 let od přijetí biskupského svěcení, 70 let od odvezení do internace mimo diecézi a 50 let od úmrtí nekrvavou mučednickou smrtí vzniklo toto video. Videodokument o Služebníku Božím Josefu Hlouchovi Vám přiblíží i další části jeho života a cesty k jeho svatořečení.

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LY_OVVhS9_U

 

 

 


Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com