úvodní strana aktuální informace Pro všechny farnosti
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Úterý, 24 Březen 2020 16:57

 

Dopis z fary 24. 3. 2020

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
opět bych se na Vás rád obrátil a oslovil Vás z fary.
 
Papež František se včera vyjádřil do španělských médií v souvislosti se šířením nákazy korovaviru, a řekl mimo jiné, že "potřebujeme velká gesta solidarity". Ve Španělsku podobně jako v Itálii a nově také v USA a v některých dalších zemích je situace opravdu kritická.
U nás to naštěstí není zatím tak dramatické, a doufejme, že to tak zůstane. Přesto i u nás je mnoho možností kdy můžeme projevovat alespoň "malá gesta solidarity". Jsem moc rád, že se taková malá gesta ukazují i u nás v Prachaticích a v naší farnosti.
 
Daří se postupně rozvíjet a naplňovat tyto služby:
 
- Minule jsem Vám psal, že nabízíme spolu s P. Rafaelem a sestrou Bohuslavou "lidskou a duchovní podporu především osamělým prostřednicvím telefonního rozhovoru".
 
- Zařizujeme prvním zájemcům nákupy potravin.
 
- Připomínám nabídku jedné z Vás uvedenou už v minulém dopise týkající se rozhovoru s tím, kdo se cítí osamělý.
 
- Další nabídka se týká finanční podpory těch, kdo se v důsledku současných opatření dostali do nouze.
 
- Nová nabídka se týká roušek. Pokud byste měli zájem o doma šité roušky, je možné se obrátit na adresu

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo se obrátit na mě a já předání zprostředkuji.
 
- Někteří nabízejí roznášku dopisů z fary v tištěné podobě těm, kdo nemají a nepoužívají internet. Někteří z Vás už to dělají. Pokud byste věděli o někom, kdo dopis nedostává, protože nemám uloženou jeho e-mailovou adresu, napište mi ji a já ji přiřadím. Řada z Vás už to udělala. Stejně tak mi napište, pokud víte o někom, kdo nemá internet. Máme dost ochotných lidí, kteří dopis doručí. Stačí jen dodat jméno a adresu.
 
Míra solidarity je v naší zemi tradičně velmi vysoká a není tomu jinak i v našem městě a jeho okolí. Pokud by Vás napadlo něco dalšího a rádi byste se zapojili dejte vědět. Podle známého starého pořekadla se dobročinnosti meze nekladou.
 
Nadále se za Vás, naše milé farníky, každodenně modlíme ve mši svaté i jindy. Mysleme na sebe v těchto dnech ještě více než jindy. Máme mnoho možností jak se zapojit do modlitby. Osobně bych doporučoval především každodenní společné propojení v modlitbě ve 20.00 hodin. Vyprošujme na našem Pánu ukončení pandemie a sílu všem těm, kdo s ní bojují. Nechci se chlubit, ale já jsem zatím modlitbu v tento čas nikdy nevynechal.

 

Papež František zve všechny křesťany ke společné modlitbě Otčenáš zítra v poledne. V pátek bude mít adoraci a mimořádné požehnání Urbi et Orbi v 18.00. Bude to přenášet nejen Noe, ale také ČT 2. Tak se, prosím, připojme.

 

Myslím na Vás, modlím se za Vás a přeji Vám i všem Vašim milovaným vše dobré a "zůstávejte negativní".

 
P. Petr

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Neděle, 22 Březen 2020 08:56

 

Dopis z fary 21. 3. 2020

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
myslel jsem si, že Vám dopisy budu psát jednou za týden. Doba je ale tak překotná, že je potřeba reagovat na stále nové podněty pohotověji.
Především Vám chci poděkovat za všechny odpovědi a reakce na můj předcházející dopis. Chtěl jsem Vás jím především povzbudit. Snad se to podařilo. A vy zase velmi povzbuzujete mě. Omlouvám se, že na všechny nestačím odepisovat osobně. Snad to časem zvládnu.
 
Můj dopis samozřejmě můžete přeposlat svým známým. Pokud byste si mysleli, že by se našel někdo, kdo by  tyto dopisy z fary také rád dostával, pošlete mi jméno a e-mailovou adresu a já ho přiřadím ke skupině, kterou jsem si pracovně nazval "farníci". Protože se mi daří odeslat e-mail vždy jen pro 60 adresátů, musím ho posílat nadvakrát. Ve skupině Vás teď mám celkem kolem 80. Dopis bude také vždy zveřejňován na webových stránkách prachatické farnosti. Ale zdá se mi, že e-mail je přeci jen alespoň trochu osobnější.
 
Rádi bychom spolu s P. Rafaelem a sestrou Bohuslavou (boromejkou) nabídli službu zvláště pro osamělé.
Jednalo by se o možnost lidské a duchovní podpory formou telefonického rozhovoru. P. Rafael a sestra Bohuslava mají k takové péči i odborné vzdělání. Tuto nabídku pošlu také krizovému týmu Města Prachatice ke zveřejnění a zařazení mezi služby, které jsou lidem v nouzi nabízeny.
 
Kontakty na nás jsou: P. Petr Plášil, prachatický farář a vikář, tel.: 731 402 853
                                 P. Rafael Kaca, prachatický kaplan, tel.: 731 056 654
                                 sestra Bohuslava Kubačáková, boromejka, tel.: 602 435 319
 
V reakcích na můj předcházející dopis přišlo od Vás také několik nabídek. Jednak je to nabídka popovídání si po telefonu s někým osamělým. Tohle nabízí Vendula Pěstová (snad se na mě Vendy nebudeš zlobit, že zveřejňuji Tvé jméno). Pokud byste věděli o někom, kdo by o to stál dejte vědět a já zprostředkuji kontakt.
Dále přišla velkorysá nabídka finanční podpory pro toho (ty), kdo se z důvodu současné situace dostal (i) do finančních problémů. Dárkyně si přeje zůstat v anonymitě. Zprostředkování by šlo opět přeze mě.
 
Zítra se opět sejdeme se sestrami boromejkami u nich v kapli v klášteře a budeme se při mši svaté modlit na místě narození našeho sv. Jana N. Neumanna za Vás naše farníky a obyvatele našeho města a našich obcí. Mše bude v 9.00 hodin. Pokud můžete, tak se s námi duchovně propojte.
 
P. Rafael dnes říkal, že v Polsku se nyní lidé zdraví " Buď negativní!"  Připadá mi to v této smutné době velmi vtipné.
 
Tak bych Vám spolu s P. Rafaelem rád popřál abyste zůstali zdravotně negativní, ale zároveň velmi pozitivní ve svém myšlení, mluvení a jednání.
 
Modlíme se za Vás a neseme Vás ve svých myšlenkách a srdcích
 
P. Petr

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Čtvrtek, 19 Březen 2020 00:00

 

Dopis P. Petra k aktuální situaci

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
po několika dnech bych Vás rád opět pozdravil z prachatické fary.
Zvláště Vás chci ujistit o tom, že na vás stále myslím a především se za Vás modlím. Je pro mě opravdu bolestivé, že se s Vámi nemohu setkávat osobně, ale jsem zároveň vděčný, že tak mohu učinit alespoň tímto způsobem.
 
Každé ráno v 8.00 hodin se spolu se sestrami boromejkami setkáváme v jejich kapli a při mši svaté se modlíme za nemocné, za zdravotníky a také za politiky, kterým vyprošujeme moudrost při jejich rozhodování v této těžké době. Samozřejmě se modlíme také za Vás naše farníky a všechny obyvatele našeho města a okolních obcí. Dnes jsme se modlili společně se sv. Josefem a každý den se obracíme také k našemu sv. Janu Nepomuku Neumannovi přímo na místě, kde se narodil.  Velice rád bych Vás na tuto mši pozval, ale víte sami dobře, že to není možné. Přijměte tedy alespoň pozvání k duchovnímu společenství. Jestli můžete, spojte se s námi ve společné modlitbě za naše farnosti. Mše je každý den v 8.00 v neděli bude v 9.00 hodin.
 
Obzvláště v tyto dny myslím na Vás, kteří žijete sami a často ani nemůžete vycházet ze svých domovů. Věřte mi, že jako ten, kdo nemá vlastní rodinu Vám velmi dobře rozumím. O to víc je potřeba, abychom se podporovali v náročných časech jako rodina farní.
Zdá se mi, že město Prachatice má velmi dobře vypracovaný program péče o ty, kteří by se mohli ocitnout v nouzi. Každou chvíli zaznívají z rozhlasu nabídky pomoci. Přesto se může stát, že se k někomu tyto nabídky nedostanou. Pokud byste o někom takovém věděli, ozvěte se a my zprostředkujeme pomoc podle našich možností.
Prosím, dodržujte pečlivě všechna opatření, která vyhlašuje vláda. Dělá to v našem zájmu, aby pandemie koronaviru co nejrychleji odezněla.
 
Znovu Vás povzbuzuji k trpělivosti, ohleduplnosti, laskavosti a k ochotě pomoci těm, kdo ji potřebují. Velmi mě potěšilo, že i u nás v Prachaticích je i mezi našimi farníky celá řada těch, kteří se zapojili do šití roušek pro druhé. Sám jsem jich od Vás už několik dostal. Znova se ukazuje, že když přijde nouze, dokážeme jako národ být vynalézaví, držet při sobě a navzájem si nezištně pomáhat.
 
Oprava kostela sv. Jakuba pokračuje bezproblémově dál. Příště Vás budu informovat podrobněji.
A nakonec několik nabídek k rozvinutí duchovního života:
 
  • křesťané se na celém světě spojují v modlitbě ve 20.00 hodin, každý ve svém časovém pásmu. Modlitba tak za den oběhne celý svět. (Růženec, litanie apod.)
  • nově bych Vám rád nabídl již zmíněné duchovní společenství při naší mši sv. v 8.00 a v neděli v 9.00 hodin
  • zaujala mě nabídka domácí nedělní bohoslužby: https://www.pastorace.cz
  • na televizi Noe je zajímavý program. Každý den jsou zde tři mše sv. Ta v 7.00 je s papežem Františkem
 
Na internetu se toho najde samozřejmě mnohem víc. Vyberete si to co vám bude nejvíce vyhovovat.
 
Vyprošuji Vám spolu s P. Rafaelem Boží požehnání a přeji pevné zdraví duše i těla a pevné nervy pro Vás
i všechny Vaše blízké a milované
 
P. Petr
 
 
 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pondělí, 16 Březen 2020 18:53

 

Oznámení k omezení pohybu

 

Bratři a sestry v Kristu našem Pánu, milí farníci,
 
po velmi krátké době se na Vás opět obracím. Všichni dobře víme, že vláda v reakci na šířící se pandemii koronaviru zpřísnila pravidla pro volný pohyb osob. Z tohoto důvodu musíme na několik dní (do příštího pondělí) přerušit nabídku duchovního programu na faře v Prachaticích, kterou jsem Vám dříve poslal (adorace a svátost smíření).
Pokud by to bylo opravdu nutné, určitě je možné se na nás kněze obrátit a my Vám posloužíme svatou zpovědí či svátostí pomazání nemocných. Pokud to však nezbytně nutné není, s ohledem na své i naše zdraví to, prosím, odložte.
 
Zůstaňte v těchto dnech, podle možnosti, co nejvíce doma a vycházejte jen v případě naprosto neodkladných záležitostí. Týká se to především Vás starších, kteří patříte mezi nejohroženější novou infekcí.
 
Modleme se, prosím, v rodinách i v soukromí a zvláště se spojme se všemi křesťany na celém světě v modlitbě ve 20.00 hodin. Modleme se modlitbu svatého růžence, připojme loretánské litanie a třeba ještě další modlitby.
 
Věřte mi, že se nejen těším, až tato epidemie skončí, ale že se snad ještě více těším, až se s Vámi budu moci opět setkat, především při společné farní mši svaté.
 
Nyní musíme být především trpěliví, ohleduplní, v případě potřeby ochotní pomoci a musíme být v těchto dnech lidmi opravdové modlitby.
Přemýšlejme také nad tím, co chce náš Pán touto situací říci světu i nám osobně.
 
Přeji Vám všem hodně síly, Božího požehnání a pevné zdraví pro Vás i všechny Vaše milované.
 
P. Petr Plášil

 

Manuál pro domácí bohoslužbu na stránkách PASTORACE.CZ:

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pondělí, 16 Březen 2020 18:50

 

Pozdrav od katechetky Lenky dětem

 

Ahoj děti a mládeži,


zdravím vás i vaše rodiny. Myslím na vás a nudíte-li se, mrkněte na stránky www.mojeduha.cz

/aktuální číslo/ pro děti / kde jsou pro vás pěkné aktivity (doplňovačky, videa, omalovánky….)

nejen pro postní dobu, ale v odkazu Témata i mnoho dalšího.

 

Nezapomeňte na modlitbu, Pán Ježíš nás má všechny moc rád a je stále s námi. Jednu modlitbu přikládám.
 

Těším se, až se zase uvidíme.


Katechetka Lenka Hanžlová :-)

 

Modlitba v krizi koronaviru.pdf

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Sobota, 14 Březen 2020 22:10

 

Přímé přenosy bohoslužeb a další informace

 

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. března 2020 na TV Noe, Radiu Proglas

a na Českém rozhlasu a další místa, kde je možné on-line bohoslužby shlédnout:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313prime-prenosy-bohosluzeb-od-16-do-22-brezna-2020

 

Biskupství českobudějovické

https://www.bcb.cz

 

Římskokatolická církev

https://www.cirkev.cz

 

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz

 

Aktuální informace o koronaviru na webu Jihočeského kraje

https://covid.kraj-jihocesky.cz

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

           

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Sobota, 14 Březen 2020 21:08

 

Sdělení P. Petra k mimořádné situaci

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,

 
jistě sledujete složitou situaci kolem šíření koronaviru a reakce naší vlády na pandemii, kterou působí.
Dotýká se to i našeho křesťanského života. V reakci na nouzový stav vydala prohlášení nejprve ČBK.
Náš diecézní biskup Vlastimil Kročil pak vydal Nařízení..., které najdete také mezi těmito aktuálními
články našich webových stránek. Z něho vyplývá, že se od dnešního dne až do odvolání v naší diecézi
ruší všechny veřejné bohoslužby včetně pobožností.
 
Velmi nepříjemné je, že nouzový stav má platit i přes velikonoční svátky(do 12.4.).
S největší pravděpodobností nebude možné slavit ani ty.
 
Připojuji se k přání biskupa, abychom se více modlili soukromě a v rodinách a abychom se všichni spojili
ve společné modlitbě každý den ve 20.00 hodin.
 
S P. Rafaelem budeme na faře k dispozici ke svátosti smíření a v nejbližší době Vám také oznámíme
možnosti soukromé modlitby před Nejsvětější svátostí v kapli na faře v Prachaticích a termíny ke zpovědi.
 
Pokud můžete, oznamte zrušení bohoslužeb také svým blízkým a přátelům.
 
Vyprošuji Vám všem Boží požehnání a přeji pevné zdraví a nervy.
 
P. Petr Plášil
 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Sobota, 14 Březen 2020 20:09

 

Nařízení českobudějovického biskupa

 

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační službě, bratři a sestry.


V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 12. března 2020 od 14 hodin všechny společenské akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 30 osob, vydávám i já toto nařízení:


Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.


Duchovní správci farností mohou po dobu trvání mimořádných opatření vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové cesty, či soukromé adoraci. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.


Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být přítomni. Je třeba nezapomínat na duchovní službu řeholním komunitám a malým společenstvím. Snažme se každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma svatého a společným modlitbám v rodinách (svatý růženec a křížová cesta).


Vybízím nemocniční kaplany a kněze, aby navštěvovali nemocné a seniory ve zdravotnických zařízeních, když je potřeba udílet svátosti. Kde by kněžím nebyl umožněn vstup, mohou se obrátit na příslušného nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí možnost kontaktu s nemocnými a může zprostředkovat návštěvu.


Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady dovoleny bez omezení.


Všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání (Kancionál č. 42). Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce modliteb. Za mimořádně účinnou považuji modlitbu růžence a Loretánských litanií s pokornou prosbou za naše obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému pátečnímu celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel. Zvláště tento den budu prožívat spolu s vámi.


Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.


Na všechny bratry a sestry se obracím, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).


Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme svědky a prostředníky Boží lásky.


Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.


Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi spojen v modlitbě.


V Českých Budějovicích, 13. března 2020


+ Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

 

 

zdroj: https://www.bcb.cz/narizeni-ceskobudejovickeho-biskupa/

 

 

 


Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com