úvodní strana aktuální informace Pro všechny farnosti
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pátek, 05 Červen 2020 19:06

 

 

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pátek, 05 Červen 2020 18:46

 

Dopis z fary z 5. 6. 2020

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
Chtěl bych Vás před víkendem opět pozdravit a sdělit Vám pár aktuálních informací.
 
V neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice. Po slavnosti Ducha svatého se zaměřujeme na vnitřní život Boží jak nám ho Pán Ježíš představil. Připomeneme si Otcovo stvořitelské dílo, Synovo dílo vykupitelské a posvěcující moc Ducha svatého. Vše co Bůh koná je činem lásky ke stvoření, především pak k jeho vrcholu, jímž je člověk. Budeme se při liturgii snažit alespoň trochu toto největší křesťanské tajemství poodhalit a pochopit.
 
V Prachaticích budeme mít dětskou mši sv., protože máme první neděli v měsíci. Po karanténě je to první „dětská“, která bude zároveň poslední před letními prázdninami. Budeme tak po delší době opět moci slyšet při mši svaté náš mládežnický soubor Elaion.
Protože stále platí povinné rozestupy mezi účastníky bohoslužeb, dejme, prosím, při ranní mši svaté přednost dětem, mládeži a jejich rodinám. Ostatní se můžete, podobně jako předcházející neděle, účastnit mší svatých v sobotu s nedělní platností v 17.00 a 18.00 a v neděli v 18.00 hodin. Můžete se také zúčastnit mše sv. ve Frantolech, která bude v 11.00 hodin. Ve venkovských kostelech bude vše jak jsme zvyklí, na Ktiši bude tentokrát bohoslužba slova.
Praxe ukazuje, že mnohým z Vás přeci jen více vyhovuje svátost smíření spojit s účastí na mši svaté. Protože v hřbitovním kostele není zpovědnice, je lepší svátost udělovat po mši svaté, když všichni odejdou z kostela. Neobávejte si o udělení svátosti říci. Včera jsem po mši svaté takto zpovídal několik z Vás. Budeme Vám takto k dispozici každý den. Zpovídání v úterý a v pátek na faře už proto nadále nebude. Samozřejmě si můžete s námi kněžími domluvit individuální setkání.
 
Pomalu se vrací bohoslužebný život i do prachatických domovů pro nemocné a staré lidi.
V hospici, Matce Vojtěše i domě pro seniory však budou zatím bohoslužby pouze pro klienty a zaměstnance. Veřejnost se ještě účastnit nemůže. Proto ve všední dny pokračujeme   v každodenních bohoslužbách pro veřejnost v kostele sv. Petra a Pavla. Kromě čtvrtka, kdy je mše svatá v 8.00, jsou ostatní dny mše sv. v 18.00 hodin.
 
Ve čtvrtek 11. června v 19.00 budeme mít k kostele další z koncertů Dnů duchovní hudby. Tentokrát vystoupí známý budějovický soubor Dyškanti.
Včera byl první z koncertů DDH a bylo opravdovým zážitkem slyšet nově opravené varhany s nehlučným ventilátorem za doprovodu krásně a výrazně se v kostele rozléhajícího zvuku hoboje.
Chtěl bych i touto cestou poděkovat představitelům města za to, že vyhověli naší žádosti a investovali prostředky do opravy zmíněných varhan. Stáně Vitoňové pak za to, že opravu varhan zprostředkovala a zorganizovala. Pan varhanář Vála bude ve své práci na nástroji ještě pokračovat.
 
Přeji Vám vše dobré a Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, ať Vás stále provází svým požehnáním
 
P. Petr

 

 
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pátek, 29 Květen 2020 19:47

 

Dopis z fary z 29. 5. 2020
 
Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
Rád bych Vás opět pozdravil z fary a seznámil Vás s programem na tento víkend a příští týden.
 
V neděli nám slavností Seslání Ducha svatého vyvrcholí a zároveň skončí padesátidenní doba velikonoční. Letos nám ve stejný den končí také měsíc květen, který je zasvěcený Panně Marii. Ji nazýváme snoubenkou Ducha svatého, a  Písmo svaté nám o ní vydává svědectví, že spolu s Ježíšovými učedníky v modlitbách očekávala slíbený dar Ducha svatého. Ona i učedníci nám mohou být dobrými vzory toho, jak se na slavnost Letnic máme připravit.
 
Mše svaté budou v Prachaticích podobně jako předcházející víkend. V sobotu budou mše v 17.00 a v 18.00 hodin s nedělní platností, v neděli pak v 9.30 a v 18.00 hodin. Po zkušenostech z předcházejících nedělí budeme regulovat počet účastníků pouze při ranní mši.
Na ostatní mše si rezervaci domlouvat nemusíte. Všechny mše budou samozřejmě v kostele sv. Petra a Pavla a to i ve všední dny.
V ostatních farnostech budou mše svaté beze změny a bez omezení.
 
Ve čtvrtek 4. června bude mše svatá v Prachaticích v 8.00 hodin, protože večer bude v kostele první z letošních koncertů Dnů duchovní hudby. Podobně to bude i po následující dva čtvrtky. Program koncertů DDH najdete na plakátech. Přijměte na ně, prosím, pozvání.
 
V sobotu 6. června budeme mít svatbu Josefa Machuldy a Nely Kůtové v kostele sv. Anny na Libínském Sedle.
 
Práce na opravě kostela sv. Jakuba pokračují ve velmi dobrém tempu. V interiéru je již zcela rozebráno lešení a práce se nyní soustředí na opravu podlahy v presbytáři, kde je značně poškozená. Bude potřeba vyměnit mnoho kamenných desek a kamennou podlahu doplnit také v místech kde byly chórové lavice. Na místě nyní pracují archeologové, kteří zde udělali pár zajímavých objevů včetně několika hrobů.
Při restaurování fresek na stěnách presbytáře, v místech kde stály lavice, byly nalezeny zcela ojedinělé rytiny obrázků a nápisů do zdi. Jsou to jakási gotická „vandalská grafiti“, která jsou v hlubší vrstvě než renesanční fresky. Pocházejí pravděpodobně z doby, kdy byl kostel po husitském rabování v ruinách. Tato zajímavá rarita bude samozřejmě prezentována a budete si ji moci prohlédnout.
Velmi utěšeně pokračují také práce na venkovní fasádě. Dokončená je již severní strana kostela. V nejbližších dnech zde bude firma rozebírat lešení, a my si budeme moci již zcela konkrétně představit, jak bude kostel vypadat. Před dokončením je také věž. Fasáda je již hotová a klempíři nyní v nejvyšší části provádějí opravy měděného oplechování. Zajímavostí je, že v měděné báni je několik průstřelů od kulek. Jsou ze směru, kde se nacházejí bývalá kasárna, z čehož se dá usoudit, kdo to má na svědomí. Báň je nyní i uvnitř pečlivě vyčištěná a opatřuje se novými sítěmi proti holubům, stejně jako vyhlídkový ochoz.
Rovněž lešení na věži se bude v nejbližších dnech rozebírat a dělníci se budou soustředit na průčelní část kostela a malou věž. Po otlučení omítek je patrné, že stěna za stromem, který je před kostelem, je mnohem vlhčí než na jiných místech. Nová omítka tam bude hodně trpět. To se předpokládalo již na začátku oprav, ale žádost o možnost strom odstranit byla z příslušných míst zamítnuta.
Nová fasáda na již opravených místech vypadá velmi pěkně a kvalitně takže je možné mít naději, že se z ní budeme radovat velmi dlouho.
 
Přeji Vám všem pěkné svatodušní svátky, Pán ať Vám žehná a dopřeje Vám pevné zdraví.
P. Petr
 
 
 


Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com