úvodní strana aktuální informace Pro všechny farnosti Výtvarný a literární projekt ke 40. výročí svatořečení Jana N. Neumanna a Misijní pouť v Prachaticích
PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Výtvarný a literární projekt ke 40. výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna

 

    V dubnu jsme uzavřeli výtvarný a literární projekt „Světec Jan N. Neumann

    a jeho životní pouť“, který prachatická farnost ve spolupráci s městem

    Prachatice vyhlásila na začátku školního roku. Závazné při zpracování

    výtvarných i literárních děl bylo zaměření na osobnost sv. Jana N. Neumanna,

    prachatického rodáka.

        

    Do výtvarné části projektu přišlo 241 prací, z toho 12 velkoplošných, kolektivních.

    Dalších 22 prací je kombinovaných. V nich autoři obrázky doplnili textem.

    V literární části se životním příběhem světce nechalo inspirovat 7 tvůrců.

 

    Slavnostní vyhlášení výsledků projektu Světec Jan N. Neumann

    a jeho životní pouť, spojené s vernisáží vítězných prací a doprovodným

                                  programem proběhlo ve čtvrtek 1. června od 10.00 do 11.00 v kostele sv. Jakuba .

 

Zde účastníci obdrželi pamětní list a poděkování za účast v projektu. Odborná komise vybrala z každé kategorie

vítěze, který obdržel věcnou cenu. Jako dárek byl připraven nejen pro všechny účastníky projektu, ale i pro

ostatní poutníky, doprovodný program Den v rodišti sv. Jana N. Neumanna.

 

Vyhodnocení výsledků:

 

  • Počet škol, společenství, rodin: 24
  • Počet prací: 270
  • Výtvarných: celkem 241 z toho 12 velkoplošných, kolektivních
  • Kombinovaných: 22 (autoři obrázky doplnili textem)
  • V literární části se životem sv. Jana nechalo inspirovat 7 tvůrců
     

Porota vybrala v jednotlivých kategoriích tyto vítěze:

 

 

Literární část:
 

3. kategorie

1  Helena Brojírová  ZŠ Národní  Chroboly
 
2  Berenika Šlosková  ZŠ Zlatá Stezka  Prachatice

    Monika Šíslová  ZŠ Zlatá Stezka  Prachatice

    Ocenění: Zdeněk Fidler  ZŠ Národní   Prachatice
 
 
5. kategorie

1 Jan Šrámek  Prachatice

2 Jiří Gabriel Kučera  Prachatice
 
3 František Šebelle  Prachatice
 
 
 
 
Výtvarná část:
 

1. kategorie  4 - 8 let
 
1 MŠ Matyáš Dvořák  CMŠ PACOV  Proseč

   ZŠ Dominika Stauberová  ZŠ Národní  Prachatice
 
2 Vít Loskot  SVČ Síť Pacov  Pacov
 
3 Miroslav Čapek  ZŠ Katovice  Katovice

   Šimon Rouče  ZŠ Střelské Hoštice  Střelské Hoštice
 
   Zvláštní cena
 
   Pavel a Jan Capůrkovi  Chocholatá Lhota
 
 
2. kategorie  9 - 12 let

1  Veronika Hlaváčková  ZŠ Vodňanská  Záblatí

    Ema Hölclová  Biskupské gymnázium  Černý Dub

2  Martin Kutlák  ZŠ Kájov  Kájov

    Dominik Havlík  ZŠ Kájov  Kájov

3  Petr Koller  ZŠ Praktická Prachatice  Prachatice

    Šimon Smažil  CZS Olomouc  Horní Lán
 
    Zvláštní cena

    Vojtěch Šídlo  Skočice

    Aneta Krigarová  ZŠ Rudolfovská České Budějovice  České Budějovice

    Leontýna Kazarová  ZŠ Rudolfovská České Budějovice  České Budějovice

    Kristýna Šoltová  Biskupské gymnázium  Hlincová Hora 
 
    Za originální nápad třídě 2. A  Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích
 

 

3. kategorie 13 - 16 let

1  Eva Stehlíková  Biskupské gymnázium  České Budějovice

    Václav Fiala  ZŠ Vodňanská  Prachatice

2  Karolína Babková  ZŠ Vodňanská  Prachatice

    Lucie Nováková  ZŠ Zlatá Stezka  Prachatice

3  Nikola Žemličková  ZŠ Vodňanská  Prachatice

    Ondřej Talafous  ZŠ Vodňanská  Ostrov
 
    Zvláštní cena

    Kolektivní práce ZŠ Strunkovice:

    Adéla Pauchová Strunkovice nad Blanicí

    Zuzana Mušková Velký Bor
 
    Andrea Barborková ZŠ Národní  Prachatice
 
    Natálka AUJEZDSKÁ CZŠ Rudolfovská  České Budějovice

 

 

4. kategorie 17 - 21 let

1  Veronika Zemanová  SPgŠ Prachatice  Prachatice

    Linda Bobrová  SPgŠ Prachatice  Český Krumlov

2  Anežka Stejkozová  ZUŠ Prachatice  Záblatí

    Klára Stejkozová  ZUŠ Prachatice  Záblatí

3  Kateřina Karbusová  Gymnázium Prachatice  Prachatice

    Jindřich Čejka  ZUŠ Prachatice  Prachatice
 

5. kategorie dospělí

Poděkování:  Barbora  Morongová
 
 

 

Misijní pouť v Prachaticích 1. června 2017     

 

Vyhodnocení výtvarného a literárního projektu bylo součástí Misijní poutě, konané v duchu hesla

„Misie včera a dnes“, a navazující na oslavy 40. výročí kanonizace prachatického rodáka Jana Nepomuka

Neumanna, který byl prohlášen za svatého papežem Pavlem VI. v červnu roku 1977. Misijní úsilí „včera“

reprezentuje prachatický rodák a světec Jan N. Neumann a jeho „dnešními“ pokračovateli jsou Papežská

misijní díla. Hlavní program poutě se proto snažil propojit oba tyto světy.

 

Program pro poutníky začal registrací v 7:45 v kostele sv. Jakuba a měl formu putování

po misijních stanovištích s hrami a úkoly. Trasa vedla po místech spojených se životem sv. Jana

N. Neumanna, všechna misijní stanoviště se nacházela v parku hospice. Akci byla zakončena ve 14 hodin

mší svatou, kterou celebroval generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl.

 

Během poutě bylo možné se zúčastnit také tvořivých aktivit, seznámit se s činností a materiály Papežských

misijních děl, stejně jako podpořit projekty PMD prostřednictvím Misijního jarmarku. V městském muzeu také

byla k  vidění stálá expozice „Životní pouť sv. Jana N. Neumanna“ a život v 19. století a mnoho poutníků

využilo též příležitosti navštívit věž kostela sv. Jakuba.

 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde:

 

 

 

Kdo byl Jan Nepomuk Neumann?

 

Narodil se v Prachaticích v roce 1811 a podle vzpomínek svých učitelů a spolužáků měl mimořádný talent: …

už za svých chlapeckých let stále něco podnikal a také rád se zaměstnával mechanickou prací, dělal rád stínové

obrázky, obíral se také přírodními vědami a pozorováním. Velmi pilně se obíral z gramatik studiem jazyka

francouzského a anglického, astronomií, studoval hvězdné mapy, dějepis, zeměpis, ...“

 

Zároveň projevoval velkou zbožnost, proto po létech strávených v Prachaticích a Českých Budějovicích pokračoval

ve svých teologických studiích na pražském arcibiskupském semináři. Závěrečné zkoušky složil v roce 1835.

Cesta ke kněžství se mu však v době působení josefinských reforem komplikovala a nebyl mu dán souhlas

k vysvěcení. Začal proto naplňovat svůj dlouhodobý úmysl stát se misionářem.

 

Počátkem února 1936 se bez větších prostředků i konkrétního cíle vydal přes Německo a Francii do New Yorku.

Cesta do Ameriky mu trvala téměř čtyři měsíce. Když se počátkem června 1936 ocitl na americkém břehu, přijal

ho newyorský biskup Dubois, který mu záhy udělil kněžské svěcení a vyslal ho do oblasti, kde bylo kněží potřeba.

 

Jan Nepomuk Neumann nakonec ve Spojených státech působil až do své náhlé smrti v roce 1860. V 50. letech

jako biskup organizoval rozvoj křesťanského života a založil cca stovku katolických škol. Zemřel uprostřed

filadelfské ulice na srdeční slabost ve věku nedožitých 49 let. Ve Filadelfii je také v místní katedrále pohřben.

 

 

Vzpomínka Jiřího Paďoura na Neumannovo svatořečení

 

V roce 1977 byl Jan N. Neumann tehdejším papežem Pavlem VI. prohlášen za svatého, což bylo významnou

událostí i s ohledem na normalizační politickou situaci v tehdejším Československu.

 

Pozdější českobudějovický biskup Jiří Paďour, který měl tenkrát možnost se procesu svatořečení zúčastnit,

na beatifikační proces vzpomínal pro Českobudějovický deník takto: „Byl to obrovský zážitek. Viděl jsem tam

německy mluvící věřící, ale největším zážitkem pro mě byli Američané. Bylo jich tam až deset tisíc, neboť svatý

Jan byl biskupem Filadelfie, kde má katedrálu. Viděl jsem klečící Američany, jak se prostě modlí, a všímal

si biskupů, kteří se velmi bratrsky pohybovali mezi ostatními. Kanonizace pro nikoho nebyla turistickou atrakcí.“

 

Svátek Sv. Jana N. Neumanna, kterému je zasvěcena řada kostelů zejména v USA, slavíme 19. června.

 

Plakát k misijní pouti v Prachaticích

 

 

 

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com