úvodní strana

Chroboly - filiální kostel Narození Panny Marie a kaple Panny Marie Lurdské

 

 

Chroboly mají více jak 450 obyvatel. Odpradávna byly poutním místem. Kromě kostela Narození Panny Marie je zde opravená kaple Panny Marie Lurdské se studánkou. Každoročně se zde koná českoněmecká mše svatá, kam zavítají němečtí rodáci. 

 

Bohoslužba je zde druhou neděli v měsíci od 11. hodin.

 

FOTOGRAFIE Z POSLEDNÍCH AKCÍ

         

 

Poutní mše svatá - slavnost Narození Panny Marie 5. 9. 2021 

Koncert chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri 4. 9. 2021

Slavnostní koncert duchovní hudby v podání mužské vokální skupiny VOSK 5. 9. 2020

Malá lesní pouť v Chrobolech 19. 7. 2020

6. den novény - devítidenní modlitby za odvrácení pandemie 16. 5. 2020

Koncert Štěpána Raka v Chrobolech 3. 8. 2019

Malá lesní pouť v kapli Panny Marie Lurdské v Chrobolech 21. 7. 2019

Slavnost Seslání Ducha svatého v Chrobolech 9. 6. 2019

Velikonoční koncert Zahrada vzkříšeného Krista a Noc kostelů  4. 5. 2019 a 24. 5. 2019

 

KRÁTCE Z HISTORIE

Počátkem 14. století patřila vesnice Chroboly Zlatokorunskému klášteru. Matriky jsou od roku 1646. Kostel je původně gotický, v letech 1754-58 byl přestavěn v barokním slohu a rozšířen. Kaple pochází z první poloviny 20. století.

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com