úvodní strana Prachatice

Římskokatolická farnost Prachatice

 

  

 

Římskokatolická farnost Prachatice je místní obcí Římskokatolické církve a diecéze českobudějovické (biskupství). Sdružuje křesťany - katolíky z města Prachatice a okolí. Ke katolické církvi se při sčítání v roce 2011 hlásilo z 11 203 obyvatel s obvyklým pobytem 1212 lidí. Nedělní bohoslužby navštěvuje asi 250-300 lidí.

 

Nedělní bohoslužby se konají v 9.30 a v 18.00 hod.


Adresa farní správy: Děkanská 31, 383 01 Prachatice Tel: 388 312 158

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA:

Správcem farnosti je P. Petr Plášil, který je zároveň vikářem prachatického vikariátu.

Návštěvy na faře - schůzku s knězem je nejlépe domluvit si předem (např. telefonicky)

Návštěvy kněze - rád Vás navštíví, nebojte se domluvit na termínu

 

OBCE PATŘÍCÍ DO FARNOSTI:
Prachatice, Běleč, Bělečská Lhota, Dubovice, Frantoly, Chroboly, Jelemek, Kahov, Leptač, Libínské Sedlo, Městská Lhotka,
Nebahovy, Oseky, Ostrov, Perlovice, Podolí, Rohanov, Staré Prachatice, Těšovice, Zdenice a Žernovice.

 

KRÁTCE Z HISTORIE:
Stará trhová osada založená na Zlaté stezce stávala na místě dnešních Starých Prachatic a její počátky sahají k roku 811. K ní náleží kostel sv. Petra a Pavla, vysvěcený dle pověsti sv. Vojtěchem. Město, které má dnes zhruba 12 tis. obyvatel, bylo založeno po r. 1310 a ve stejné době i kostel sv. Jakuba. Nejslavnějším rodákem je Jan Nep. Neumann, který se stal biskupem ve Filadelfii v USA a 19.6. 1977 byl svatořečen. 

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com