úvodní strana Pro děti a rodiny Nový školní rok 2023/2024
PDF Tisk Email
pro děti a rodiny

 

Nový školní rok 2023/2024

 
Nabízíme vašim dětem pravidelná setkání v hodinách náboženství. Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na farách. Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží, ve škole nebo vytisknout zde. V případě zájmu o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole. I mládež má svá pravidelná setkání.
 
přihláška na náboženství  PDF   DOC
 
Pro zpěváčky a malé muzikanty máme opět nabídku pravidelných setkání v dětské schole, kterou vede Petr Šrámek a Monika Fürstová. Zahajovací schůzka byla ve farním sále v Prachaticích v úterý 12. 9. Schola spolu s kapelou Elaion doprovází mše s dětmi každou první neděli v měsíci. Těšit se můžeme i na pravidelné dětské mše v týdnu.
První říjnovou neděli 1. 10. se můžete těšit na žehnání zvířátkům a jejich majitelům.
 
Ve Vitějovicích se již tradičně setkáváme U Trojice a u kapličky Panny Marie. Přijměte pozvání v neděli 24. 9. od 15.00h. Po krátké pobožnosti zveme i k ohni. Vuřty s sebou.
 
Setkání misijní růže s modlitbou misijního a živého růžence pro děti i dospělé v příjemném prostředí rodného domu misionáře sv. Jana N. Neumanna v klášteře sester boromejek bude opět druhé středy v měsíci. Začínáme ve středu 11. 10.
 
I předškolní děti mají ve farnosti své místo. Schází se spolu s maminkami (kontaktní osoba Anežka Vlková). Maminky se také za rodiny modlí. Rády by nabídly i zapojení v hnutí Modlitby matek (kontaktní osoba Marie Šrámková).
 
V novém školním roce bychom se rádi věnovali, vašim dětem (školního věku) a připravili je na první přijetí svátostí. Přihlaste se u katechetky Lenky Hanžlové nebo u P. Petra Plášila do 24. 9. 2023.
Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena od října.
 
 
Lenka Hanžlová, katechetka a vikariátní zástupce pro pastoraci
 
 
 
 
Podpořte prosím vydávání kvalitních křesťanských časopisů pro děti a mládež zakoupením předplatného vašim dětem a vnoučatům. (Možné i sponzorské předplatné.) Do vikariátu odebíráme:
 
DUHA – 15 ks + dárek na prázdniny 300,- Kč   www.mojeduha.cz
 
IN – dívčí svět – 11ks cca 550,- Kč příspěvek do nadačního fondu In  www.in.cz
 
NEZBEDA 11ks za 550,- Kč  casopisnezbeda.cz
 
Časopisy je možné objednat na mob. 603 859 190. Děkujeme.
 
 
 
 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com