úvodní strana aktuální informace Prachatice Znovuotevření kaple sv. Filipa Neri v Prachaticích
PDF Tisk Email
Prachatice
Úterý, 20 Září 2022 00:00

 

Znovuotevření kaple sv. Filipa Neri v Prachaticích

 

10. září 2022 se konalo slavnostní znovuotevření kaple sv. Filipa Neri. Fotoreportáž z této slavnosti pro Vás připravila Stanislava Vitoňová.

 

Veselý světec v pošumavských hvozdech
 
Vysoko v bukových lesích nad Prachaticemi, na konci křížové cesty jen kousek pod vrchem Libín stojí kaple svatého Filipa Neri, nazývaná Prachatičáky „Patriarcha“. Původní kaple – dřevěná - zde stála už v roce 1669 a současná zděná byla postavena zhruba v polovině 19. století na místě, kde byl nalezen obraz sv. Filipa Neri. V první dekádě našeho století kapli její majitel - město Prachatice - za 1,7 mil. Kč zrekonstruoval a poutníci, turisté i náhodní kolemjdoucí se mohli radovat z jejího pohledného exteriéru. Interiér však zůstával prázdný a syrový. Prachatická farnost v ní slavívala poutní mši svatou, a když se stal prachatickým farářem v roce 2017 P. Petr Plášil, zmínil se panu starostovi Ing. Martinu Malému, že by si zasloužila důstojný interiér. Pan starosta tehdy slíbil, že se o to postará.
 
A své slovo dodržel. Město do kaple zainvestovalo dalších 1,6 mil. Kč a v sobotu 10. září 2022 byla kaple slavnostně znovuotevřena a příchozí žasli nad její proměnou. Tam, kde byly dříve jen holé zdi, se nyní skvěje překrásná výmalba a krásně zrekonstruovaný oltář. Oltářní obraz představuje svatého Filipa Neri obklopeného anděly s Duchem svatým nad hlavou a strop nad presbytářem ho zachycuje v modlitbě k Nejsvětější Panně Marii s prachatickým kostelem sv. Jakuba za zády. Tento veselý svatý, jak je všeobecně nazýván, se jistě raduje z výsledného díla k jeho cti a slávě!
 
Pan starosta Ing. Martin Malý zahájil slavnost projevem, v němž shrnul historii kaple, tajemství s ní spojená, úsilí města Prachatice o její zvelebení a poděkoval všem, kteří se na této její obnově podíleli. Řekl také, že bude do kaple navrácen původní zvon, který kdosi odcizil a nyní je uložen u jedné prachatické rodiny. Pan Jan Šrámek hovořil o tom, jak se v mládí spolu s dalšími snažili o sanaci kaple, aby zabránili jejímu úplnému zničení. A pan farář P. Petr Plášil sloužil ve znovuotevřené kapli mši svatou obětovanou za všechny, kteří se kdy na péči o ni podíleli. Slavnost byla zakončena přátelským setkáním u poutních koláčků.
 
Kaple bude podle slov pana starosty v letních měsících otevřená a zajištěná pouze mříží, aby do ní mohli lidé kdykoli nahlédnout. Svatý Filipe Neri, přimlouvej se za nás!
 
 
 
 
 
 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com