PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti

 

Dopis z fary z 6. 2. 2021

 
Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
Po několika týdnech se na Vás opět obracím dopisem, především proto, abych Vám poděkoval za Vaše finanční příspěvky a také za účast na úklidových brigádách.
 
Za necelé tři týdny od mé výzvy jste různým způsobem přispěli již téměř 300 000 korun. Musím říci, že jsem nečekal, že to bude tolik. Velice si toho vážím a mohu Vám slíbit, že se budu maximálně snažit, aby Vaše peníze byly využity co nejlépe a co nejhospodárněji. Vždyť dobře vím, že mnozí z Vás museli počítat, kolik mohou přispět a i si něco odříci.
Díky Vašim darům můžeme pokračovat v dokončovacích pracích a také se podařilo doplnit výpadek v příjmech způsobený tím, že na jaře a na podzim několik týdnů nebyly bohoslužby a v důsledku toho také nedělní sbírky.
 
Před dvěma týdny jsem se zúčastnil velmi zajímavé akce. Odlévali jsme nový zvon pro kostel svatého Bartoloměje na Ktiši. Iniciátorem byl P. Roman Dvořák, který s tímto nápadem přišel v době, kdy ještě spravoval centrum mládeže. Letos se tedy tato akce konečně uskuteční. Nový zvon bude posvěcen a zavěšen na věž kostela v červenci. O podrobnostech Vás budu samozřejmě včas informovat.
 
Při té příležitosti mě oslovil pan zvonař Michal Votruba, a připomněl mi, že v Prachaticích máme jeden starý rest, který se týká zvonu Salve. Ten je již mnoho let mimo provoz kvůli prasklému srdci.
Po návratu do Prachatic jsem začal pátrat po tom, jak to vlastně s tímto naším zvonem je. S Janem Šrámkem se nám podařilo zjistit zajímavé skutečnosti. Především má tento zvon, společně s naším největším zvonem Jakubem, letos velmi významné jubileum. Byl totiž odlit v roce 1521 a slaví tedy letos 500 let své existence! Dále jsme zjistili, že zvonu Salve prasklo srdce 1.8. 2007. Nový zvon sv. Jan Neumann byl zavěšen v roce 2010, proto tyto zvony nikdy nezvonily společně. Není právě letos ten správný rok k tomu, abychom všechny naše zvony slyšeli zvonit společně? Když jsem to volal panu zvonaři, nejprve mi sdělil, že opravu letos nestihne. Když jsem se mu ale zmínil o významném jubileu, ujistil mě, že udělá všechno proto, aby se to nakonec letos podařilo. Předběžně mi také slíbil přednášku o zvonech a zvonařství. Umí o nich mluvit velmi krásně a zasvěceně. Přednášku jsem už slyšel, protože jsem pana Votrubu měl jednou pozvaného na Noc kostelů v době, kdy jsem působil v Bechyni.
 
Díky Vašim štědrým darům budeme tedy moci realizovat v letošním roce i opravu zvonu Salve a veškerého technického vybavení včetně nového zavěšení a motorového pohonu.
Tématu našich zvonů se budu podrobněji věnovat také v dalším čísle našeho časopisu Jan Prachatický.
 
Mějte se moc pěkně a Pán ať Vám žehná a chrání zdraví Vaše i všech Vašich blízkých
P. Petr 
 

 

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com