PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
 
Dopis z fary z 19. 12. 2020 
 
Bratři a sestry v Kristu, milí farníci,
 
dnes večer zahajujeme bohoslužbami ve venkovských farnostech čtvrtou neděli adventní.
Již od 17. 12. prožíváme předvánoční týden, kdy se naše myšlenky, texty modliteb při mši svaté i slova Písma svatého zaměřují na události, které předcházely narození našeho Pána Ježíše Krista.
 
Chtěl bych Vás dnes informovat o tom, co jsme pro Vás na vánoční svátky společně s P. Janem a P. Karlem připravili.
 
Poměrně významná změna, oproti předcházejícím rokům, se bude týkat Štědrého dne a večera. Byli jsme zvyklí mít v Prachaticích odpolední mši pro děti, která je tradičně vůbec nejnavštěvovanější bohoslužbou celého roku. V noci pak půlnoční mši svatou se zpěvem chrámového sboru. Mezitím jsme měli večer „půlnoční“ mše svaté ve venkovských farnostech. Po zralé úvaze a poradě s vikáři jiných vikariátů a kněžími vikariátu našeho jsem se rozhodl, že v prachatickém farním okruhu mše svaté na Štědrý večer nebudeme konat. Podobně to bude také v našem okolí. Důvodem je samozřejmě situace kolem pandemie koronaviru a opatření státu s ní spojená.
 
Budeme však přesto mít na 24. 12. vánoční program. Nejprve se v kostele sv. Petra a Pavla rozloučíme s adventem mší svatou se Staročeskými roráty v 8.30 hodin. Po rorátech bude kostel vánočně nazdoben a bude celý den až do 16.30 přístupný k individuální návštěvě a modlitbě. My tři kněží budeme od 10.00 hodin k dispozici na prachatické faře k udělování svátosti smíření do 11.00 hodin. V případě potřeby budeme zpovídat i déle.
 
Na Boží hod vánoční pak budou v Prachaticích čtyři mše sv. a mše budou také ve všech našich farních kostelech.
 
Podrobný program celých Vánoc v našem farním okruhu Vám posílám v příloze a bude také k dispozici ve všech našich kostelech. Pravidelný týdenní program naleznete jako obvykle na webových stránkách farnosti.
 
Velmi rád se s Vámi setkám při společných bohoslužbách. Vyprošuji Vám všem Boží požehnání, radostné svátky Narození Našeho Pána a zdraví těla i duše ať slouží Vám i všem Vašim blízkým.
 
P. Petr
 
 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com