PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Pátek, 22 Květen 2020 16:19
 
Dopis z fary z 21. 5. 2020
 
Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
po týdnu se na Vás opět obracím dopisem, abych Vás informoval o programu na další dny.
 
Tentokrát budu stručný, protože se nic zásadního nemění.
Platí, že maximální počet účastníků bohoslužeb je omezen na sto, přičemž je potřeba nadále dodržovat hygienická opatření týkající se roušek, dezinfekce a bezpečnostních rozestupů. Zvláště tento poslední požadavek nás nadále omezuje v tom, abychom v Prachaticích nechali účasti na nedělních bohoslužbách volný průběh. Viděl jsem ve zpravodajství i na vlastní oči, že v některých kostelech bezpečnostními páskami uzavírají každou druhou řadu lavic, někde dokonce vyznačují body, kde lidé mohou sedět či stát. To mi připadá opravdu přehnané. Věřím, že máme soudnost a jsme rozumní. Proto se v kostele přiměřeně „rozptýlíme“, abychom rozestupy alespoň přibližně dodrželi. Pro rodiny samozřejmě toto hygienické opatření neplatí. Nadále tedy budeme muset dělat rezervace účasti na mše svaté. Zvláště musíme regulovat ranní mši, na kterou Vás chodí nejvíce. Regulovat účast budeme nadále na šedesát osob, přičemž malé děti do tohoto počtu nebudeme zahrnovat, podobně jako ty, kdo při ní jakkoli slouží. Pokud se ranní mše naplní, a to bývá dost rychle, je možné se přihlásil na nějakou další sobotní či nedělní mši svatou. Kontakt na rezervaci už jsem uváděl vícekrát.
 
Pro přehlednost udělám menší shrnutí bohoslužeb následující neděle v prachatické farnosti:
 
V sobotu 23. 5. budou mše svaté v 17.00 a v 18.00 hodin s nedělní platností v hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla. V neděli 24. 5. budou mše sv. v 9.30 a v 18.00 hodin rovněž v hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla. V neděli 24. 5. bude mše sv. také v kapli v Nebahovech, kde bývá každou čtvrtou neděli v měsíci a to v 11.00 hodin.
 
V ostatních kostelech v Husinci, Vitějovicích, Strunkovicích, a na Ktiši budou mše sv. jako obvykle a bez omezení. Jen prosíme, abyste se v kostelech co nejvíce „rozptýlili“.
 
Všednodenní mše budou bez omezení. V Prachaticích budeme pokračovat v již zaběhnutém programu mší svatých od pondělí do pátku vždy v 18.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.
Výjimkou bude pátek 29.5. kdy budeme mít mši svatou v Hublerově kapli Panny Marie Loretánské, kde se každoročně scházíme k uctění Matky Boží. Mše sv. bude v 18.00 hodin.
 
Svátost smíření udělujeme vždy v úterý a pátek, jak jsem psal v předcházejících dopisech.
 
Velmi milým zjištěním pro nás s P. Rafaelem bylo, že v kostelech nepoklesl počet účastníků, a je prakticky srovnatelný s tím, jak to bylo před omezeními spojenými s pandemií koronaviru. Je vidět, že setkání s Pánem i nás samých navzájem je pro nás opravdu důležité a určitě jsme se na to i těšili. Virtuální křesťanství, před kterým v jednom kázání varoval papež František nám, zdá se, nehrozí. Bohu díky!
 
Přeji Vám vše dobré a Trojjediný Bůh ať Vám i Vašim blízkým žehná
 
P. Petr
 
 
 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com