PDF Tisk Email
Pro všechny farnosti
Středa, 13 Květen 2020 05:29
 
Dopis z fary z 12. 5. 2020
 
Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
 
přibližně po týdnu se na Vás opět obracím dopisem, abych Vás informoval o programu na příští dny.
 
Od pondělí 11.5. je maximální počet účastníků bohoslužeb zvýšen na sto. Díky tomu se prakticky bez omezení mohou konat bohoslužby ve všech venkovských kostelech, do kterých s P. Rafaelem dojíždíme. Proto se navracíme k programu bohoslužeb tak, jak jsme ho měli před vypuknutím pandemie a vyhlášením nouzového stavu.
Protože je však stále nutno dodržovat hygienická pravidla týkající se rozestupu mezi účastníky bohoslužeb, musíme nadále regulovat počet věřících na jednotlivých nedělních bohoslužbách v Prachaticích. Podle mého odhadu jsme schopni pravidla o rozestupech dodržet při šedesáti lidech v kostele. Je to samozřejmě pouze odhad. Skutečnost se bude proměňovat podle toho, kolik rodin a jak početných se na té které bohoslužbě sejde. Rodiny jak známo rozestupy dodržovat nemusejí.
Do dalšího uvolnění opatření budeme mít v prachatickém kostele sv. Petra a Pavla čtyři nedělní mše svaté. Dvě budou v sobotu v 17.00 a v 18.00 s nedělní platností a dvě v neděli v 9.30 a v 18.00 hodin. Na prachatické mše svaté bude potřeba si rezervovat místo! Rezervace má na starosti  nadále Stáňa Vitoňová tel: 606 627 636.
Tuto neděli 17. 5. bude navíc poutní mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému v kapli v Žernovicích v 11.00 hodin.
Na mše mimo Prachatice a na všednodenní mše v Prachaticích již není potřeba si domlouvat rezervaci.
 
Svátost smíření udělujeme nadále v úterý a v pátek od 18.00 do 19.00 hodin na faře v Prachaticích v kapli v knihovně. Mimo to je samozřejmě možné si domluvit také individuální termín. Ve venkovských kostelech nyní zpovídáme tak, jak to bývalo dříve.
 
Zítra se s P. Rafaelem a dalšími třemi kněžími našeho vikariátu zúčastníme zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na Dobré Vodě u Nových Hradů. Toto zasvěcení je završením Novény, která v těchto dnech probíhá na poutních místech celé diecéze. V našem vikariátu jsme se sešli a modlili v sobotu 9. května u Panny Marie Chrobolské.
Pokud jste toto modlitební setkání ještě neviděli, můžete si ho pustit ze záznamu, který najdete na stránkách biskupství českobudějovického. Zde najdete i záznamy setkání na dalších místech diecéze.
Kostel v Chrobolech byl, především díky Petru Juhaňákovi, nádherně vyzdobený a celá bohoslužba proběhla ve velmi příjemné a duchovní atmosféře. Otec biskup byl z místa nadšený a prohlásil, že se zde cítil jako v ráji. Dokonce předběžně přislíbil, že by se mohl někdy zúčastnit i místní zářijové pouti. Letos už to nebude, ale příští rok by to snad mohlo vyjít.
 
Vyprošuji Vám všem Boží požehnání do dalších dnů, přeji Vám velikonoční radost v srdci a pevné přesvědčení, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopouští
 
P. Petr
 
 
 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com