úvodní strana

Římskokatolická farnost Chroboly

 

 

Chroboly mají více jak 450 obyvatel. Odpradávna byly poutním místem. Kromě kostela Narození Panny Marie je zde opravená kaple Panny Marie Lurdské se studánkou. Každoročně se zde koná českoněmecká mše svatá, kam zavítají němečtí rodáci. 

 

Bohoslužba je zde druhou neděli v měsíci od 11. hodin.

 

KRÁTCE Z HISTORIE

Počátkem 14. století patřila vesnice Chroboly Zlatokorunskému klášteru. Matriky jsou od roku 1646. Kostel je původně gotický, v letech 1754-58 byl přestavěn v barokním slohu a rozšířen. Kaple pochází z první poloviny 20. století.

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com